Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület a 2016. április 15-i ülésén ismét módosította a „Mindszent város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházásának megvalósítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0049 azonosító számú projekt keretében a házi bekötések létesítésének támogatásáról szóló 19/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendeletét, miszerint a kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidőt meghosszabbította:

2016. augusztus 31. napjáig.

A jogosultak köre továbbra is:

  • a 2015. évben a 60. életévét betöltő, illetve ennél idősebb személy (közös háztartásban élők esetén legalább a házas- vagy élettársak egyike tekintetében kell, hogy teljesüljön ez a feltétel), ha havi jövedelem, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
  • a háztartásban 3 vagy több gyermeket gondozó nagycsaládos személy, ha a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

Támogatás kizárólag a házi bekötés anyagköltségének megfizetéséhez nyújtható (feltéve, hogy a szükséges anyagköltséget hitelt érdemlően, a rendeletben foglaltak szerinti céggel, vállalkozással igazolni tudja, és a megvásárolt anyagokról a nevére kiállított számlát be tudja mutatni), azonban annak összege legfeljebb 50 ezer forint/házi bekötés.

 

Az igénylés módjától és további feltételeiről, kérem, érdeklődjön:

  • a 62/527-036-os telefonszámon,
  • vagy személyesen a volt Okmányiroda épületében (Mindszent, Köztársaság tér 16.) a 7-es szobában.

 

Zsótér Károly

                                                                                                          polgármester