2019/2020. tanév első évfolyamaira történő beiratkozás eljárásrendje

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óráig
 • április 12. (péntek) 8:00-19:00 óráig

A beiratkozás lehetséges módjai:

 1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:
  • törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (ld. IV. pont) alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket (összevetés kormányhivatali körzetes listával, adatok felvitele, stb.).
 2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:
  • KÖFOP l.0.0 – VEKOP 15 – 2017 – 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül — regisztráció után — indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Minden tankerületi központ által fenntartott intézménynek biztosítania kell az elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetőségét, azok számára, akiknek erre igényük van.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

A beiratkozás napján — függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja — minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
 2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 3. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.0
 4. A gyermek TAJ kártyája
 5. DIÁKIGAZOLVÁNY igényléséhez – NEK adatlap a Kormányablakból
 6. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény
 • szakértői bizottság szakértői véleménye
 1. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 2. Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell tennie a szülőknek.

Az étkezésre vonatkozó nyilatkozatot is meg kell tenni.