Integritás

A Hivatalon belül a közbizalom erősítése érdekében a bejelentők szóban, írásban elektronikus úton és telefonon, hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehetik meg bejelentéseiket a közérdek sérelmére elkövetett, a Hivatalt érintő, korrupciós kockázatokra vagy eseményekre irányuló közvetlen esetekről, az integritási vagy etikai tárgyú szabálytalanságokról. A szóbeli bejelentéseiket a 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. alatt az aljegyzőnél tehetik meg.
Írásban a Mindszenti Polgármesteri Hivatal – Integritás –  6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. alatti címre történő megküldéssel, e-mailben pedig az integritas@mindszent.hu címen tehető bejelentés.