HIRDETMÉNY

 

Mindszent Város Önkormányzata a 2014-es strandszezonban ismét bérbe adja a Mindszent, külterület 0137/6 hrsz. alatt elhelyezkedő, tiszai strand területén lévő 2 db vendéglátó üzlethelyiséget, melynek körében a helyiségek bérletének megszerzésére, nyilvános ajánlat-tételre hívja fel az érdeklődő bérlő jelölteket.

 

Bérelhető ingatlan megnevezése, helye, alapterülete:

 

  • 6630 Mindszent, külterület 0137/6 hrsz. alatti vendéglátó üzlethelyiségek (2db)

 

A bérleti szerződés megkötésének feltételei:

 Fent nevezett ingatlanok vendéglátó egységként, üdítő- és szeszesital, illetve büféztetés céljából, büféáruk, gyorsételek árusítására hasznosíthatóak.

  • A bérlet időtartama 3 hónap, 2014. június 15-től 2014. szeptember 15-ig, ennél rövidebb, illetve hosszabb időre nem köthető ki, nem vállalható.
  • A bérleti díj mértéke a versenytárgyalás során realizálódik. Az induló ár 50.000,- Ft/hó/helyiség, a licitlépcső 5.000,- Ft.
  • A helyiségeket az Önkormányzat jelenlegi állapotában adja át a nyertesnek, a vendéglátás feltételeinek kialakítása, ezen belül a takarítás, esetleges meszelés a leendő bérlő feladata.
  • A nyertes pályázónak a szerződéskötést megelőzően a nyertes ajánlat teljes összegét egy összegben be kell fizetnie az Önkormányzat számlájára.

 

 

Ajánlat benyújtásának módja, érvényessége:

  • Ajánlatokat Zsótér Károly polgármesternek címezve, írásban, 1 példányban kell benyújtani.
  • Az ajánlatokat a jelen közzététel keltének napjától (2014. április 22.) számított 8 napon belül (2014. április 30-ig) lehet benyújtani.