Tájékoztató

Tisztelettel tájékoztatom Mindszent Város lakosságát arról,
hogy a Mindszent Város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
projekt keretében megvalósuló Mindszenti Szennyvíztisztító Telep
létesítésével érintett területre vonatkozó településrendezési
eszköz (Helyi Építési Szabályzat) módosítása elkészült.
Jóváhagyott anyag: Helyi-építési-szabályzat-módosítása