MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI RENDELETEI

 

1993. év rendeletei

6/1993.(V. 17.)A Tiszai Strand területének rendjéről 
11/1993. (X. 18.)Mindszent Város címerének, zászlajának megalkotásáról és használatáról 

1994. év rendeletei

2/1994. (I.31.)“Mindszent Városért” kitüntetés alapításáról 

2000. év rendeletei

18/2000. (XII.15.)A temetőkről és a temetkezésekről 

2001. év rendeletei

16/2001. (XII. 14.)“Mindszent Város Ifjúsági Díja” alapításáról 

2004. év rendeletei

11/2004. (V. 14.)A szeszesital fogyasztásának közterületen és egyéb helyeken való tilalmáról 

2005. év rendeletei

8/2005. (III. 11.)A gépjármű elhelyezési lehetőség helyi szabályairól 

2007. év rendeletei

19/2007.(VIII. 1.)A tanyagondnoki szolgálatról 

2008. év rendeletei

40/2008.(XII.16.)A fák védelméről 

2009. év rendeletei

11/2009. (IV. 21.)A sportról 

2010. év rendeletei

4/2010. (II. 16.)Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
12/2010.(IV.27.)Mindszent Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról 

2011. év rendeletei

2/2011. (II. 15.)Mindszent Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 
   
13/2011. (IV. 28.)Mindszent Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról 
22/2011. (VI. 28.)Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről 
32/2011. (XI. 29.)A helyi jelentőségű védett természeti területek és természeti emlékek védetté nyilvánításáról 
37/2011.(XII.20)A közterület használatáról 

2012. év rendeletei

6/2012. (II.15.)Mindszent Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
15/2012. (IV. 29.)Mindszent Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 
40/2012. (XII. 18.)Mindszent Sportjáért kitüntetés alapításáról 
41/2012. (XII. 18.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

2013. év rendeletei

 
3/2013. (II. 13.)Mindszent Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 
9/2013. (IV. 25.)Mindszent Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 
10/2013. (IV. 25.)Mindszent Város Környezetvédelmi Alapjáról 
27/2013. (XII.19.)A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

2014. év rendeletei

 
2/2014. (I. 30.)Mindszent Város Civil alapjáról 
5/2014. (II.12.)Mindszent Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése 
13/2014. (V.01.)Mindszent Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról 
15/2014. (V.13.)A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
24/2014. (X. 30.)Az önkormányzati tulajdonú termőföldek, valamint a mezőgazdasági hasznosításra és egyéb célra bérbe adott földterületek haszonbérleti díjairól 
25/2014. (X. 30.)Az állati melléktermék elhelyezésének rendjéről 
27/2014. (XI. 27.)A parthasználati díjról 
29/2014. (XI. 27.)A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
2015. év rendeletei 
1/2015. (II. 13.)Mindszent Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 
2/2015. (II. 13.)A települési adóról szóló 30/2014 (XII.1.) ör. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
8/2015. (IV. 30.)Mindszent Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról 
 13/2015. (V. 28.)A közösségi együttélés alapvető szabályairól, elmulasztásuk jogkövetkezményeiről 
27/2015. (XI.30.)Az építményadóról 
28/2015. (XI.30.)A telekadóról 
29/2015. (XI.30.)A helyi iparűzési adóról 
30/2015. (XI.30.)A talajterhelési díjról 
32/2015. (XI.30.)A közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályozása 
 2016. év rendeletei 
5/2016. (I.28.)Mindszent Közéletéért Emlékérem alapításáról 
7/2016. (II.19.)Mindszent Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 
13/2016. (IV.18.)Az állattartásról, az eb tartásról és az eb összeírásról 
19/2016. (V.30.)Mindszent Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról 
24/2016. (IX.1.)A közterületi térfigyelő rendszerről 
30/2016. (IX.29.)Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
31/2016. (X.18.)A lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól 
39/2016. (XII.15.)“Dr. Barátosi Finta Dezső kiemelkedő közszolgálatért” elismerés adományozásának rendjéről 
   
2017. év rendeletei 
1/2017. (I.26.)Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól 
2/2017. (II.23.)Mindszent Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
 9/2017. (III.30.)A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
13/2017. (III.30.)Mindszent Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról 
25/2017. (X.27.)Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásának rendjéről 
28/2017. (XI.30.)A vásárokról és piacokról 
33/2017. (XII.21.)A településkép védelméről 
2018. év rendeletei 
3/2018. (II.23.)Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 
6/2018. (III.1.)A lakásfelújítás helyi támogatásáról 
13/2018. (IV.18.)Az állattartásról, az eb tartásról és az eb összeírásról 
15/2018. (V.31.)Mindszent Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról 
2019. év rendeletei
4/2019. (III.6.)Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 
10/2019. (IV.25.)A házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogatásáról. 
13/2019. (V.30.)Mindszent Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról 
21/2019. (X.23.)Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
23/2019. (XI.28.)Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
28/2019. (XII.19.)A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
2020. év rendeletei
5/2020. (VI.25.)Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 
13/2020. (III.6.)Mindszent Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról 
2021. év rendeletei
3/2021. (III.2.)Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése 
5/2021 (V.28.) Mindszent Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról 
16/2021. (XII.16.)A gyermekek védelméről 
17/2021. (XII.15.)A szociális ellátások helyi szabályairól 
2022. év rendeletei
6/2022. (III.1.)Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése 
11/2022. (V.26.)Mindszent Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról 
18/2022. (X.7.)Helyi Építési Szabályzat 
24/2022. (XII.1.)Az idegenforgalmi adóról 
28/2022. (XII.1.)A település közvilágításának időszakos korlátozásáról 
   
2023. év rendeletei
2/2023. (I.26.)Mindszent Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól 
8/2023. (III.17.)Mindszent Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése 
9/2023. (IV.27.)Mindszent Város közterületei ünnepi fellobogózásának rendjéről 
12/2023. (V.31.)Mindszent Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról 
15/2023. (VI.29.)A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról 
23/2023. (XI.30.)A Mindszent-Mártély-Székkutas Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
27/2023. (XII.21.)A köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról 
2024. év rendeletei
4/2024. (II.29.)Mindszent Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése