Tájékoztatom településünk választópolgárait, hogy a Demokratikus Koalíció párt a mindszenti szervezete útján helyi népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát nyújtotta be a Helyi Választási Irodához.

A benyújtás időpontja: 2016. március 1.

A szervező neve: Demokratikus Koalíció

A szervező által helyi népszavazásra bocsátani kívánt kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Mindszent Város Önkormányzata ne alakítson ki a Kossuth utcai Parókia helyén új lakóhelyet a Mindszenti Gondozási Központ lakói számára?”

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 38. §-a a következőképpen rendelkezik:

„38. § (1) A kérdés benyújtását követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés

  1. a) a helyi választási iroda vezetőjének a 40. § (1) bekezdése szerinti elutasító döntését követő tizenhat napon belül, ha az ismételt benyújtásra nem kerül sor,
  2. b) a kérdés hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig,
  3. c) a helyi népszavazási kezdeményezés visszavonásáig,
  4. d) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltéig,
  5. e) a helyi népszavazás elrendelésének elutasításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig,
  6. f) a helyi népszavazás megtartásáig, vagy
  7. g) a 60. § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig.

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti esetben az ott megjelölt időpontot követő harminc napon belül újabb, azonos tárgyú kérdést nem nyújthat be ugyanazon szervező vagy ugyanazon, a 34. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kezdeményező.

(3) Két kérdés abban az esetben tekintendő azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának a képviselő-testületre.”

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a fentiekben hivatkozott törvény értelmében a kérdés hitelesítéséről a beérkezéstől számított 30 napon belül a Helyi Választási Bizottság dönt.

                                                                                                          Dr. Megyeri Szilvia
jegyző