Tájékoztató a bentlakásos szociális intézmények elhagyási (kijárási) és látogatási tilalmának feloldásáról

 

Az országos tisztifőorvos a bentlakásos szociális intézményekre vonatkozó elhagyási (kijárási) és látogatási tilalmat feloldotta. Az ezt tartalmazó 13305-59/2020/EÜIG számú határozatot figyelembe véve, valamint a COVID-19 fertőzés intézményen belüli esetleges megjelenésének az elkerülése végett, az intézmény látogatása során a következő előírásokat továbbra is be kell tartani:

 

  • Hozzátartozót az intézményben csak egészséges személy látogathat (a látogatónak az egészségi állapotáról nyilatkoznia kell).
  • A látogatás során a látogatónak kötelező szájmaszk és köpeny viselése, valamint az intézmény által biztosított kézfertőtlenítő és cipőfertőtlenítő használata.
  • A látogatás során továbbra is többágyas szobában egyszerre csak egy látogató tartózkodhat lehetőség szerint betartva a helyiségben tartózkodóktól való 2 méteres távolságot.
  • Az intézményben, egy időben maximum 5 fő látogató tartózkodhat betartva a 2 méter szociális távolságot.
  • A lakók kaphatnak csomagot elsősorban tartós élelmiszert, használati tárgyakat stb. A hozzátartozó romlandó élelmiszert csak akkora mennyiségben hozhat, amit az ellátott még aznap el tud fogyasztani.

 

Mindszent, 2020. június 22.

 

Simon János sk.
 szakmai vezető /06-62-527-039/

_______________________________________________________________________________________________

“Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy
csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül
azonban sekélyebb volna a tenger.”

Kalkuttai Teréz anya

 

A Gondozási Központ szociális szolgáltatásainak bemutatása

 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona

Intézmény címe: 6630 Mindszent, Kőrösi Cs. S. u. 1.

Telefon: 62-527-039

E-mail: 6630otthon@gmail.com

Látogatási idő:

  • Minden nap 8:00-14:30 óráig és 18:00-20:00 óráig

Vezető ápoló: Mihályné Obester Veronika

Szakmai vezető: Simon János

Az intézmény 1972 óta Mindszent város szociális ellátórendszerének részeként működik. A városközponthoz közel egy csendes kis utcában található, 21 fő teljes körű ellátására alkalmas.

2007-től a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona, elsősorban a nyugdíjkorhatárt már betöltött, önmaguk ellátására nem vagy csak részben képes, rendszeres szakápolási feladatokat nem igénylő személyek teljes körű ellátásáról gondoskodik.

Biztosítja a gondozottak egészségének, életkorának megfelelő környezetet, elhelyezést és élelmezést.

A napi ápolási feladatok, gyógyszerezés, szakorvosi rendelésekre való eljutás, kórházi kezelések biztosítása mellett, az intézmény biztosítja a lakók szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkoztatását is.

Az intézményben heti 2-3 délelőtt foglalkoztató szakember teszi változatossá a lakók napi életét.

Az intézményi elhelyezés igénylése a szakmai vezetőhöz benyújtott kérelem alapján lehetséges.

 

Idősek klubjai

Az idősek klubjaiban elsősorban a saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúaknak biztosítunk lehetőséget napközbeni tartózkodásra, étkezésre társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
A klub címe: Mindszent, lskola u. 72.

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban, önmaguk ellátására saját erőből egészségi állapotuk miatt nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
E gondoskodási forma keretein belül azokról a speciális élethelyzetben – szenvedélybetegséggel küzdők, fogyatékkal – élőkről, akik önálló életvitellel kapcsolatban segítséget igényelnek.
Ezen belül gondozási (ebédeltetés, bevásárlás, gyógyszeríratás, kiváltás, fürdetés) valamint szolgáltatási (mosás, vasalás. takarítás) tevékenységet végeznek a hét öt munkanapján szakképzett gondozónőink.
Az ellátásért jövedelemarányosan kell térítési díjat fizetni, melyet minden évben az intézmény fenntartója határoz meg.

A házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatási formája a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idős, valamint fogyatékkal élő személyeknek nyújt ellátást.
Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.
Az ellátás térítésmentes.
A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek előállítani.
Szükség esetén diétás menüt is biztosítunk.
Házhoz szállítás esetén az ebéd árán felül kiszállítási díjat is felszámolunk.

Ügyfélfogadási idő: 

 

 

Hétfő9 – 1213 – 18
Kedd9 – 1213 – 16
Szerda9 – 1213 – 16
Csütörtök9 – 1213 – 16
Pénteknincs ügyfélfogadás