Felszíni vízzel kapcsolatos rendkívüli szennyezés észlelése

esetén történő bejelentések eljárásrendje

 

Mindszent Város Képviselő-testületének márciusi ülésén merült fel kérdésként, hogy mi a teendő, ha felszíni vizeink szennyezését észleljük. A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség az alábbi tájékoztatást adta a bejelentés menetéről és eljárásrendjéről:

 

A Hatóság (Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) értesítési lehetőségei:

 

Telefonon:

Munkaidőben: (H-Cs: 7,30-16,00, P: 7,30-13,30) tel.: 06- 62/ 549-340

Munkaidő után: tel.: 06-62/621-290 (Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Művelet-irányítási Központ)

Írásban:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

6728 Szeged, Napos út 4.; 6706 Szeged, Pf.:17.

e-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu

 

A bejelentő részéről szükséges az alábbi alapinformációk megadása:

─ Mi történt?

─ Mikor észlelték?

─ Hol történt (beazonosítható módon)?

─ Megállapítható-e, hogy ki vagy mi okozta (helyismeret alapján feltételezhető szennyező megnevezése)?

─ Amennyiben az észlelés időpontjában az okozó még a helyszínen tartózkodik, pl. gépkocsi rendszámának, céges gépjármű esetén az esetleges logó, felirat, ismertető jel feljegyzése;

─ Lehetőség szerint a szennyezés jellegének megállapítása (szemrevételezés alapján: szennyvíz, olajos hulladék, vegyszer stb., van-e jellegzetes színe, szaga?), a szennyezés mértékének a becslése (mennyiség, kiterjedés);

─ Az észlelt szennyezés mit okozott/károsított és milyen mértékben?

─ Készítsenek fényképfelvételt,

─ A bejelentő által végzett mintavétel szükségtelen, mivel csak akkreditált laboratóriumi mintavétel eredménye lehet bizonyító erejű.

 

Hatóság intézkedései

A bejelentést követően a hatóság helyszíni szemlét tart, melynek során rögzíti a tényeket. A helyszínen tapasztaltak ismeretében mérlegeli, milyen intézkedések megtétele szükséges.

Amennyiben indokolt, hatóságunk mintavételt rendel meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Laboratóriumi Osztály Analitikai Csoportjától. A minták laboratóriumi vizsgálatának eredményei alapján felszíni vizek szennyezése miatt rendkívüli vízszennyezési bírságot szabhat ki.

A káresemény jellegétől függően a hatóság kötelezést adhat ki a szennyezés megszüntetésére, az eredeti állapot visszaállítására.

 

Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség