A parlagfű mára oly mértékben elterjedt az országban, hogy a pollenje által okozott allergia népbetegséggé vált, s a lakosság mintegy negyedének okoz visszatérő problémát augusztustól októberig. Mindez megelőzhető az allergiát kiváltó tényező megszüntetésével, a parlagfű következetes irtásával.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, belterületen a jegyző, külterületen a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el (melynek a költségeit a földhasználó köteles megtéríteni), továbbá növényvédelmi bírságot szab ki.

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását, vagy más módon történő irtását haladéktalanul (még a növény virágzása előtt) végezzék el, és ezt az állapotot folyamatosan tartsák fenn.

Amennyiben parlagfűvel szennyezett területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos bejelentéseiket belterületre vonatkozóan megtehetik személyesen a Polgármesteri Hivatalban, illetve a 62/527-010-es telefonszámon, külterület vonatkozásában pedig a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál (62/681-050).

 

                                                                                              Dr. Megyeri Szilvia jegyző