Mindszent Város Önkormányzata 5/2016. (I. 28.) számú önkormányzati rendeletével

„Mindszent Közéletéért Emlékérem” díjat alapított,

amellyel elismerését kívánja kifejezni azoknak, akik a város lakossága, mint helyi közösség érdekében hosszabb időn át, illetve több éven keresztül végzett aktív, értékteremtő és példaértékű közéleti tevékenységet végeztek.

 

Az Emlékérem annak a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek adományozható, akik – megfelelve az előző bekezdésben foglaltaknak – arra érdemesek.

Az emlékérem:

– nagykorú természetes személy részére adományozható,

– posztumusz nem adományozható,

  • mindenki számára csak egy ízben adományozható.

 

 

Az emlékérem odaítélésére javaslatot tehetnek:

 

  • a polgármester vagy bármelyik települési képviselő
  • a Képviselő-testület Bizottsága
  • helyi civil szervezet
  • természetes személyek és közösségek.

 

Évenként legfeljebb két kitüntetés adományozható.

 

A díjazottakra vonatkozó javaslatot – részletes indokolással

2016. február 15. napjáig lehet benyújtani írásban a polgármesteri hivatalnál Zsótér Károly polgármesternek címezve.

A javaslattevő önmaga, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója elismerésére javaslatot nem tehet.

Az Emlékérmet a polgármester adja át a 2016. március 15-én megrendezendő városi ünnepség keretében.

 (A díjjal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető a polgármesteri hivatalnál

Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referensnél, tel.: 62/527-010).