Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével

„Dr. Barátosi Finta Dezső kiemelkedő közszolgálatért” elismerést alapított,

 amellyel elismerését kívánja kifejezni azoknak a  Mindszent Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél, az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnál, valamint  a közszolgálat területén más fenntartó által Mindszent városban működtetett intézményeknél foglalkoztatott köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottaknak, akik hosszabb időn keresztül kiemelkedő munkát végeztek.

Az elismerés posztumusz is adományozható.

Az elismerés adományozására javaslatot tehetnek:

  • a polgármester vagy bármelyik települési képviselő
  • a Képviselő-testület Bizottsága
  • a fenti bekezdés szerinti intézmény vezetője, gazdasági társaság ügyvezetője
  • a városban működő civil szervezet.

A vonatkozó javaslatot – részletes indokolással – 2019. március 31. napjáig lehet benyújtani írásban a polgármesternek címezve.

Az elismerés odaítéléséről a Képviselő-testület minden évben az áprilisi rendes ülésén dönt.

Az elismerés átadására 2019. június végén ünnepélyes keretek között kerül sor.

(A kitüntetéssel kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető a polgármesteri hivatalnál Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referensnél, tel.: 62/527-010 (313).