Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (X. 27.) önkormányzati rendeletével létrehozta

„Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára” címet

  Tiszteletbeli polgár cím annak a nem Mindszenten élő természetes személynek adományozható, aki tevékenységével hozzájárult

  1. Mindszent város jó hírnevének öregbítéséhez, szellemi és kulturális értékeinek gyarapításához,
  2. a város és testvértelepülése(i) jó kapcsolatának ápolásához,
  3. a város és a b) pont alá nem tartozó egyéb település jó kapcsolatának ápolásához,
  4. a város lakossága érdekeinek szolgálatához.

A tiszteletbeli polgár cím nem Magyarország területén élő, illetve nem magyar állampolgár természetes személy részére is adományozható.

A cím posztumusz is adományozható.

Az adományozásra javaslatot tehet:

  1. bármelyik települési képviselő
  2. a polgármester
  3. a Képviselő-testület Bizottsága
  4. a városban működő civil szervezet,
  5. a település lakossága.

A tiszteltbeli polgár cím adományozására vonatkozó javaslatot – részletes indokolással ellátva – legkésőbb 2019. március hó 31. napjáig a polgármesterhez lehet benyújtani.

A beérkezett javaslatokat a polgármester összesíti és a Képviselő-testület áprilisi rendes ülésére döntés végett előterjeszti.

Évente legfeljebb két tiszteletbeli polgár cím adományozható.

Az elismerés átadására 2019. június végén ünnepélyes keretek között kerül sor.

(A díjjal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető a polgármesteri hivatalnál Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referensnél, tel.: 62/527-010 (313).