FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI FELELŐSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

 

A mindszenti Károly Óvoda (6630 Mindszent, Szabadság tér 4.) Mindszent Város Önkormányzat 2012. évi Beszerzési szabályzatában foglaltak alapján

ajánlattételi felhívást tesz közzé a Károly Óvodában (és 2 feladat-ellátási helyén) ellátandó

munka- és tűzvédelmi felelősi feladatok ellátására az alábbiak szerint:

 

Munkavédelmi felelősi (előadói) tevékenységek:

 • Munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata
 • Munkavédelmi kockázatértékelés készítése
 • Kémiai kockázatértékelés készítése
 • Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
 • Munkavédelmi oktatás megtartása
 • Munkabalesetek azonnali kivizsgálása, részvétel a hatósági ellenőrzésen
 • Munkavédelmi szempontú biztonsági jelzések meghatározása és kihelyezése
 • Helyi megvilágítás, zaj, léghőmérséklet, páratartalom mérése, segítségnyújtás a dolgozók számára optimális értékek megvalósításához
 • Munkavédelmi hatósági bejáráson a megbízó képviselete
 • Erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi ellenőrző felülvizsgálatának elvégzése
 • Elektromos kéziszerszámok évenkénti szerelői ellenőrzése
 • Gépek, berendezések munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatának elvégzése, esetleges hiányosságok megoldása

Tűzvédelmi felelősi (előadói) tevékenységek:

 Tűzvédelmi szabályzatok és tűzveszélyességi osztályba sorolás készítése

 • Tűzvédelmi oktatás megtartása
 • Tűzoltó készülékek karbantartása, javítása
 • Tűzoltó készülékek, tűzi víz hálózatok nyomáspróbájának elvégzése
 • Tűzvédelmi eszközök szakszerű kihelyezése
 • Biztonsági jelzések meghatározása, és kihelyezése
 • Villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata
 • Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata
 • Hatósági ellenőrzéseken a megbízó képviselete

 Az ajánlatban a feladat-ellátás havi ellenértékét kérjük feltüntetni (feladatellátás ellenértéke/hó).

Az ajánlatok e-mail-es beérkezési határideje: 2014. augusztus 08., péntek

 A nyertes ajánlattevővel az intézmény 2014. szeptember 1.-től kezdődően 1 év határozott időre köt szerződést.

 Az ajánlattétel elkészítéséhez további információ a karolyovoda@optanet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámokon kérhető: 62/225-076, 30/ 226 9633