Tisztelt Lakosok!

A „Mindszent Város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházásának megvalósítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0049 azonosítószámú projektünk keretében megvalósult csatornázási munkálatokhoz kapcsolódóan várjuk azon ingatlantulajdonosok jelentkezését, akik az ingatlanuk előtti közterületen vagy a házon belül (kivéve a saját erőből elvégzett/elvégeztetett házi bekötések során) történt kivitelezés kapcsán

  • korábban panaszbejelentéssel éltek, ám a javítás ennek ellenére esetleg nem történt meg, illetve
  • akik újólag garanciális hibákat észleltek.

A bejelentést megtenni 2017. július 31. napjáig

ügyfélfogadási időben

a Mindszenti Polgármesteri Hivatal H/1-es irodájában

vagy a 62/527-016-os telefonszámon Csányi Gabriella műszaki ügyintézőnél

van lehetőség.