Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mindszent Város Képviselő-testülete a közszolgálat területén hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet végzők munkájának elismerése érdekében megalkotta a kiemelkedő közszolgálatért elismerés adományozásának rendjéről szóló 33/2016. (X. 28.) önkormányzati rendeletét. A kiemelkedő közszolgálatért elismerés a Mindszent Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél, az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnál foglalkoztatott köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottaknak adományozható.

A rendelet elfogadása során azonban képviselői, illetve bizottsági javaslatként elhangzott az is, hogy még nagyobb megbecsülést jelentene az elismerésben részesítendőknek, ha az elismerést konkrét, a közel- vagy távolabbi múltban Mindszenten

a közszolgálatban tevékenykedő, kiemelkedő személyiségről neveznénk el.

Olyanról, aki e területen maradandót alkotott, és több, mint tíz éve hunyt el. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy

várja az erre irányuló lakossági javaslatokat is,

és az elismerés elnevezéséről ezek ismeretében, illetve figyelembe vételével kíván dönteni.

Kérem ezért, hogy aki az elismerés elnevezésére javaslatot kíván tenni, azt legkésőbb 2016. november 30-ig hozzám levélben (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.) vagy elektronikusan (polgarmester@mindszent.hu) juttassa el.

 

 

                                                                                                          Zsótér Károly

polgármester