Mindszent Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

MINDSZENT Város

Településrendezési Eszközeinek

/Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv/

Véleményezési anyaga elkészült.

Az elkészült véleményezési anyagot az alábbi linkeken áttanulmányozhatják.

Mindszent – Véleményezési Anyag

Mindszent – Környezeti Értékelés – Véleményezési Anyag

 

 

A partnerségi egyeztetés kizárólag elektronikus úton történik.*

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól számítva 15 napig* az alábbi elektronikus elérhetőségre küldve tehetik meg:

 

Zsótér Károly polgármester úr részére

E-mail cím: polgarmester@mindszent.hu

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:

Zsótér Károly polgármester

 

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

* A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján.