A Kegyeleti Emlékparkban (Mindszent, belterület 306 hrsz.) található fejfák egy része, a megfelelő rögzítés hiányában ki- vagy eldőlt, másik részük a beton elöregedése miatt repedezetté vált, széttöredezett, összességében balesetveszélyt jelentenek, ezért a sérült fejfák kiemelésre, majd ezt követően deponálásra kerülnek.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek elhunyt hozzátartozójának még a Kegyeleti Emlékparkban található a sírja, az a holttestmaradványok, valamint a fejfák máshol történő elhelyezési szándékát jelezze a Mindszenti Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője felé legkésőbb 2020. szeptember 31. napjáig, majd az elszállításról intézkedjen 2020. október 31. napjáig.

A műszaki ügyintéző elérhetősége: Aradi Tibor – 21. iroda, telefon: 62/527-016