Mindszent Város Önkormányzata Pálinkó György Vince tanár úr javaslatára nemrégiben egyedi támogatási kérelemmel fordult a Miniszterelnökséghez, annak érdekében, hogy a város főterén Trianon 100 éves évfordulója alkalmából Országzászló emlékművet emelhessünk.

Az elképzelés nem újkeletű. A két világháború között épült városháza (akkor még községháza) tervei nem csak az épületet, hanem a környező teret is ábrázolták. A községháza elé egy országzászlót is szerettek volna állítani őseink, térdelő alakkal, művészi kivitelben, mely az első világháború után az országot ért óriási veszteségre emlékeztet minden itt lakót.

Az épület 1930-as évekből származó akvarelles látványtervén – mely jelenleg is a városháza folyosóját díszíti – már szerepelt az emlékmű, mely az elképzelés szerint egy fiatal apród figurát ábrázol, féltérdre ereszkedve, mely jelképezheti ragaszkodásunkat a nemzeti múltunkhoz. 

Nagy örömünkre a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága jóváhagyta támogatási kérelmünket, és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére 10.000.000,-Ft-tal hozzájárult az emlékmű elkészítéséhez, és ezáltal az anyaországi és a külhoni magyarság közötti kapcsolatok erősítéséhez. A pályázat a Bethlen Gábor Alapkezelő közreműködésével, az Erős Magyar Közösségek Éve program keretében valósul meg. 

A szobor Rimár József eredeti, 1930-as évekből származó terveihez igazodva készül, melyet Németh Erika szobrászművész önt formába.

Az emlékmű az eredeti elképzelésekhez ragaszkodva a közelmúltban megújult városháza előtt kerül felállításra. Az ünnepélyes avatásra Trianon évfordulóján, 2021. június 04.-én kerül sor.

„A múltunknak, eleinknek való tiszteletadás az emlékezéssel együtt arra kötelez bennünket, hogy településünknek, régiónknak, nemzetünknek parányi, de számunkra mégis egy patinás és maradandó elégtételt adjunk, mely figyelmeztet bennünket a múltra való emlékezésre, az abból való okulásra, a nemzeti egység tudatosítására, valamint a szebb jövőbe való töretlen hitünk fel nem adására.”