3. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás

Igénylésazonosító: 243818

Fejlesztés összege: 3 600 000 Ft

A pályázat megvalósítását a Károly Óvoda zsúfoltsága indokolta. A beruházás megvalósítása előtt a férőhelyek száma 20%-os túllépéssel volt kalkulálva, köszönhetően az év közben ideköltöző és a 2,5 éves korú gyermekek magas számának. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. pont szerinti Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása jogcímen Mindszent Város Önkormányzata 3 420 000 Ft egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A fejlesztés célja egy korábban lezárt terem felújítása és újranyitása volt: parkettafelújítással, lambériázással, falfestéssel, nyílászáró és fűtőtest cseréjével, és további felújításokkal, illetve eszközbeszerzéssel.

Az új csoportszoba XXI. századi körülmények között fogadja a kicsiket. A férőhelyek száma 15 fővel növekedett, a korábbi zsúfolt állapot ezzel megszűnt.