23. Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Fejlesztési összeg (elbírálás alatt): 72 078 022 Ft

Mindszent Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Programban kiírt „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” felhívásra is benyújtotta pályázatát.

A felújításra kerülő külterületi utak kiválasztásánál a település lehetőségei korlátozottak voltak, de az alábbi területekre tudtuk érvényesíteni a pályázat kritériumait:

Hrsz.

Hossz

m

Szélesség

m

02562603
0120/181753
0119/12903
092/39503

Az útfelújításnál a mérnökök javaslata alapján egy stabilizációs műszaki megoldást választottunk, így a felújításra kerülő területeken az útrétegrendje az alábbiak szerint fog alakulni:

  • 25 cm zúzottkő
  • cement és mész adagolású talajstabilizáció
  • 10 cm földkiemelés (felső rész eltávolítása)
  • + 1-1 m földpadka

A fejlesztéshez szükséges eszközparkot a pályázat keretében egy új traktorral fogjuk bővíteni.