21. A mindszenti Dózsa-telep városrész megújítása

 

 

 

 

 

 

 

A mindszenti Dózsa-telep városrész megújítása           

 

Kedvezményezett neve: Mindszent Város Önkormányzata

Projekt címe: A mindszenti Dózsa- telep városrész megújítása

Megítélt támogatás: 50 018 729 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00005

Projekt terveztett befejezési dátuma: 2019.06.30.

 

A projekt bemutatása:

 

A projekt célja a városon belüli társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a „vasúton túli” Dózsa-telep szegregációs folyamatainak megállítása városrészi központ és közösségi ház építésével. A projekt keretében tervezett integrációt, társadalmi elzárkózást és közösségépítést célzó programok infrastrukturális hátterének biztosítása városrészi alközpont (köztérfejlesztés) és közösségi ház és rendezvényudvar létesítésével.

Az akcióterületen Mindszent Város Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakások az integrált városrészben találhatók, a szegregátumok lakásfunkcióinak fejlesztését közvetetten, a társadalmi felzárkózás folyamatának részeként a TOP-5.2.1 projekt keretében a tulajdonosokat kiemelt célcsoportként kezelve kívánja megvalósítani.

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.