2. Muzeális intézmények szakmai támogatása

Muzeális intézmények szakmai támogatása I-III. ütem

 1. ütem fejlesztési összege (2015): 2 088 226 Ft

2. ütem fejlesztési összege (2016): 2 000 000 Ft

3. ütem fejlesztési összege (2017 – elbírálás alatt): 4 000 000 Ft

 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ által működtetett Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésére 2015. április 9-én pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, melynek célja volt a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, állandó kiállítás megvalósítása a Köztársaság tér 25. szám alatti ingatlan udvarának átalakításával. Akkor 2 millió forintot nyert el városunk.

2016. április 7-én ismét kérvényeztük a támogatást, akkor már mint II. ütem, melyre szintén 2 millió forint pályázati pénzt sikerült elnyernünk a lehetséges 4 millióból.

A fejlesztési elképzeléseink hosszú távúak voltak már korábban is, így már felkészülve a támogatási érték csökkentésére előkészítettünk egy III. és egy IV. ütem megvalósítását is. A III. ütemre 2017 májusában nyújtottuk be a pályázatot.

Az I.-II. ütemben infrastrukturális fejlesztés valósult meg.

A szabadtéri szín felújítása elkészült. Csúszásmentes burkolólappal fedték be a betonaljzatot. A salgópolcrendszer beépítése után elhelyezhetővé váltak a korábban, a fóliasátor alatt helyet kapott tárgyak, eszközök, illetve a festett oltár is itt lesz megtekinthető.

Megújult a villamoshálózat, illetve lámpatesteket helyeztek el az udvar meglévő építményeinek megvilágítása céljából.

Az udvar elrendezése így jelenleg az alábbi:

A főépület felől a szomszéd építmény felé haladva – kemence, hatláb (szabadtéri foglalkoztató), közösségi színtér fedél nélkül és a Mindszenti „életösház”, azaz hombár. Az előbbiekre merőlegesen helyezkedik el az adományba kapott góré, mely épületegyüttes ad majd helyet az új kiállításnak. Közben az ivókutat is áthelyezték a hatláb elé, valamint faburkolattal látták el. A környezet megszépült, az udvar vízelvezetése megoldódott, valamint téglahatású járófelületet építettek. A hatláb irányában kerülnek elhelyezésre a mezőgazdasági „gépeik”.

A Kubinyi Ágoston Program támogatását kérve a megkezdett program III. ütemében a fő téma tehát az új („…Jutott nekünk kukorica-góré” című) állandó kiállítás elkészítése a Helytörténeti Gyűjtemény további infrastrukturális fejlesztésével.