1. Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézmény épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0058

Fejlesztés összege: 65 655 013 Ft

Harminc évvel ezelőtt épült a lakossági összefogással a Dózsa-telepi iskola tornaterme, azóta ilyen mértékű fejlesztés nem történt az intézménynél. Ám a 2015-ben befejezett energetikai korszerűsítés, amely a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 49 997 394 Ft uniós támogatás segítségével, a megújulást hozta.

1929-ben épült meg az akkori Szent Imre-telepen a 4 tantermes, nevelői szobával, valamint szolgálati lakással ellátott iskola, majd 1930-ban kezdődött meg 230 tanulóval a tanítás. 1951-ben, a II. félévtől 67 fővel megindult az 5. osztályban is a tanítás, majd 1952-ben nyolc osztályossá fejlődött az iskola. Hozzácsatolták a 6 tanyai iskolát is 8 tanulócsoporttal. 1970-ben egy tanteremmel és tálalókonyhával bővült az iskola. 1987-ben nagyméretű társadalmi összefogással elkészült az iskola tornaterme. 1995-ben létrejött az “Együtt a Dózsa-telepi Általános Iskolások Jobb Jövőjéért” Alapítvány. 1997-ben az első jótékonysági bált is megszervezték. 2003 pedig a nagy változás éve volt, amikor is összevonásra került a település két iskolája és megalakult a Mindszenti Általános Iskola. Majd 2013-tól az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, az üzemeltető-működtető pedig az önkormányzat

Három dátum ebből talán a legfontosabb. Az egyik az 1987-es tornaterem építése. Ezt követően nem történt ilyen mértékű fejlesztés, majd’ 30 évet váratott magára, majd vált egyre sürgetőbbé a megújulás. Persze az elmúlt években egyre több és egyre nagyobb mértékű karbantartás és újítás történt. Kiemelendő a Kazánprogram keretében megvalósult fűtéskorszerűsítés. De elmondható, hogy ezzel az energetikai felújítással egy hatalmas lépést tett a tagintézmény a fenntarthatóság felé.

Itt kell kiemelni a másik két fontos dátumot. 2003, a két intézmény összevonása, és 2013, az intézmény fenntartásának átadása, de a működtetés megtartása. A fenntartható működés, a racionalizálás, a tudatos gazdálkodás mérföldkövei voltak ezek. A gyümölcse pedig mostanra beérett: hiszen az önkormányzat erre a célra akart és tudott pályázni, és akart és tudott önerőt teremteni hozzá.

Ebbe a tagintézménybe jelenleg mintegy 180 gyermek jár. De nem csupán e 180 gyermeknek fontos ez a beruházás. Az utánuk jövőknek, a gyermekek szüleinek, családtagjaiknak, az ideköltözőknek, a gyermeket vállalóknak. Fontos, mivel azt mutatja, a település szán a jövő nemzedékének fejlődésére, boldogulására, szán a Dózsa-telep fejlődésére, hiszen felelősséggel tartozunk a gyermekeinkért.

De mi is történt a felújtás során?

Az épület faszerkezetű nyílászárói rosszak, vetemedettek voltak. Az épület külső falazata 50 cm-es, a szokásos kisméretű agyagtéglából rakott, a rétegsori hőátbocsátási érték duplája volt a megengedettnek. A fűtési rendszer hagyományos kétcsöves volt, szivattyús központi fűtéssel, radal típusú alumínium radiátorokkal. A kazánhelyiség az épület hátsó oldalához “támaszkodik”, ahol 2 db ÉTI-100-as típusú, színgázégős gázkazán biztosította a szükséges hőenergiát. A nem túl jelentős mértékű használati melegvíz előállítása villanybojlerrel történt. A tárgyi létesítmények – földgáz energiahordozón alapuló – kazánházi rendszerének túlnyomó része 20-30 éves. A helyiségek szabályozása egyénileg nem volt megoldott. Az épületek nem feleltek meg az elvárható hőtechnikai követelményeknek.

A felújítás során a fontosabb hűlő épületszerkezetek hőszigetelésre kerültek, így már megfelelnek az érvényben lévő hőtechnikai követelményeknek. A külső falak 15 cm utólagos hőszigetelést kaptak, a padlásfödémre 20 cm vastagságú hőszigetelés került. A régi nyílászárókat korszerű, háromrétegű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárókra cserélték, emellett napkollektor is felszerelésre került.

Ezek alapján az épület energetikai besorolása: “F” kategóriából „B”-re változott.