Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján

Mindszent Város Önkormányzata

ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel a Mindszent város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

ebösszeírást végez.

Az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal portáján (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.), letölthetők: ide kattintva, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

  • postai úton az alábbi levélcímre: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.,
  • személyesen: a Polgármesteri Hivatal portáján, a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ előcsarnokában, továbbá a Hevesi Élelmiszer Boltban (6630 Mindszent, Iskola u. 48.) található gyűjtődobozba, vagy a Hivatal bejárati ajtaja melletti Lakossági levélládába történő elhelyezéssel.

Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. augusztus 15.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel még meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál haladéktalanul megjelöltetni.

Amennyiben az ebösszeírást követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás áll be, továbbá az ebösszeírást követően kerül a kutya a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebösszeírással kapcsolatos adatszolgáltatás minden ingatlantulajdonos, bérlő, használó kötelezettsége, akkor is, ha nincs eb a tartásában! Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményét az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet szabályozza.