Mindszenti Vadásztársaság

Mindszenti Vadásztársaság
6630 Mindszent, Árpád u. 1.
Adószám: 18459557-2-06

 

 

Alapítva: 1945. szeptember
Taglétszám: 28 fő
Tagdíj: 36000 Ft/fő/év
Jelenlegi vezetőség:

                        Makó Endre (elnök)

                        ifj. Hevesi János (gazdaságvezető)

                        Lantos László (vadászmester)

                        Hevesi János (titkár)

                        Dr. Ávéd János (természetvédelmi felelős)

 

 

Fő tevékenységünk:

Mindszent közigazgatási külterületén végezzük a vadgazdálkodást, mintegy 4977 ha-on. Területünkön élő vadászható vadfajok: őz, mezei nyúl, fácán, récefélék, örvös galamb, balkáni gerle, róka, borz, szarka, dolmányos varjú, váltó vadként a vaddisznó is előfordul.

Tevékenységünk sokrétű, mely magában foglalja a területen élő vadfajok egyedszám becslését, ebből következik a hasznosíthatóság mértéke. Vadgazdálkodási berendezéseket (apró- és nagyvadetetők, magaslesek fácánnevelő) készítünk, illetve a meglévőknek az állagmegóvását végezzük. Téli időszakban fontos feladatunk a vadállomány etetése, melyhez a takarmányt vadföldjeinken termeljük meg. Minden évben 500-800 db fácánt nevelünk. Munkánkat két fő hivatásos vadász segíti. Tagjaink szórakozását a téli fácán vadászatok jelentik. Az utóbbi években részt vettünk a külterületen szervezett szemétszedésben, mely igen jelentős probléma. Elhunyt vadásztársainknak emlékoszlop állításával adtuk meg tiszteletünket.

Célunk a területünkön élő vadállomány fenntartása, élőhely fejlesztése.