Mecénások a Kultúráért Egyesület

“Mecénás: az i.e. 1. században élt Maecenas gazdag római polgár nevéből, a tudományok és művészetek bőkezű pártfogója.” 

Az egyesület a mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár védnökségével alakult, szolgáltatásainak és a lakosság kulturális igényeinek magasabb színvonalon való megvalósítása, helytörténeti kutatás segítése érdekében. 

Elnöke: Szécsényi Józsefné
Alapítás éve: 1997. 
Bejegysz.: 1308/997. 
Besorolás: kulturális tevékenység. 
Taglétszám: 17 fő
Elérhetőség: Mecénások a Kultúráért Egyesület 6630 Mindszent Köztársaság tér. 5. 
Levelezési cím: 6630 Mindszent Kossuth u. 5. sz. 
Tel.: 06-62-228-065, 06-70-601-8328
E-mail: szecsenyine1@freemai.hu 
Adószám: 18468191-1-06

Az egyesület célja: 
Az egyesület kizárólag tudományos, kutatási, kulturális, művelődési és oktatási célokat szolgál. Fontosnak tartjuk a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást, a magyar irodalom és nyelv a nemzettudat erősítését, az “anyahazától” való elszakadás megelőzését. A kultúra nemzedékről nemzedékre hagyományozódik, és csak akkor képes fennmaradni, ha minden nemzedék hozzáteszi a maga alkotta kultúráját és tovább adja az utána következő nemzedéknek. Ezért támogatjuk a” Helytörténeti gyűjtemény” bővítését a meglévő állomány ápolásának elősegítését, Mindszent múltjának kutatását, történelmi események feldolgozását. Mindszent nagyon sok tehetséges embert adott a világnak, a hazának és nagyon sok tehetséges ember él köztünk akikről nagyon keveset tudunk, vagy nincs is tudomásunk. Szándékunk a városban élő és a városból elszármazott tehetségek felkutatása, bemutatása. A könyvtár udvarias munkatársai – a helyi kultúra hétköznapi munkásai – színvonalas könyvtári szolgáltatásokkal állnak a könyvtárlátogatók rendelkezésére. A technika gyors változása ezen szolgáltatásokat is befolyásolja. A könyvtári szolgáltatások technikai színvonalának folyamatos biztosítása, az e célra fölhasználható eszközök beszerzéséhez pályázati lehetőségek útján kívánunk segítséget adni.
A települések életében meghatározó szerepet töltenek be a civil szervezetek, a civil segítők. Felelősségvállalásuk, társadalmi munkájuk az élet számos területét teszik jobbá. Keressük a civil szervezetek együttműködési lehetőségeit, annak érdekében, minél több területen válhassunk hasznossá. 
Az egyesület nyitott tagja lehet minden állampolgár, aki a 14. életévét betöltötte, aki az egyesület céljait támogatja és az alapszabályt elfogadja. Tiszteletbeli tag lehet olyan személy, aki lakik/ közéleti, társadalmi tevékenységükkel az egyesület céljainak megvalósításában kiemelkedő, értékes munkát végeznek. 

 

Szívesen és köszönettel veszünk mindenféle támogatást, amivel az egyesület működését segítik.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.