MATASZ

Magyar Tartalékosok Szövetsége

Mindszenti  Szervezete
 
 
 
„Legyünk barátok békeidőben,
hogy a bajban bajtársak lehessünk!”
 
 
Céljaink
 
A haderő átalakult, ebben szövetségünk tevékeny részt vállalt, képviselve a helyes katonai etikai és viselkedési módokat, őrizve ezen értékeket. Legfőbb célunk, őrizni a magyar katonai hagyományokat, erősíteni a bajtársiasságot és a barátságot.
Fontosnak tartjuk tagjaink fizikai állapotát, egészségének megőrzését, katonai, sportversenyeken és kulturális programokon való részvételüket.
Célunk továbbá a szövetség érdekvédelmi tevékenységének további fejlesztése, bővítése.
 
A Magyar Tartalékosok Szövetségének Mindszenti Szervezete nem folytat politikai tevékenységetpártoktól független, politikai pártokat nem támogat. A hivatalban lévő kormánnyal szemben lojális.
 
Szövetségünk demokratikusan működő szervezet. Etikai szabályzatunk pontosan szabályozza azokat a követelményeket, melyeket tagjainknak be kell tartaniuk.
Együttműködőinkkel együttműködési szerződések alapján végezzük munkánkat. Legfontosabb együttműködő támogatónk a Honvédelmi Minisztérium, de együttműködésre törekszünk a hazafias honvédelmi nevelésben, sport és kulturális kérdésekben érdekelt minden állami és társadalmi szervezettel.
 
Közelebbi és közvetlen célunk városunkban olyan civilszervezet létrehozása, mely törekvéseit tekintve azonos a település érdekeivel, a közjó szolgálatával, s megalakított szervszervezetünkben a hasznos, baráti, és alkotói légkör kialakítása. Egyre erősödő közösségünkben, a lehetőségeknek megfelelő önálló tevékenység folytatása, kihasználva a helyi lehetőségeket és igényeket.
 
A Magyar Tartalékosok Szövetségének jelszava: ”Legyünk barátok békeidőben, hogy a bajban igazi bajtársak lehessünk!” Ez jól kifejezi mindazt, amit most tenni akarunk. Mi nem háborút, hanem békés, boldog alkotó munkát, élhető életet akarunk. Családunk és barátaink körében úgy akarjuk jól érezni magunkat, úgy kell boldogulnunk, hogy hazánkkal kapcsolatos kötelességünket is teljesítsük.
 
Ehhez várunk sorainkba minden érdeklődő honfitársunkat korra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül. Egyetlen követelménynek kell megfelelni: becsületes hazafiként elfogadni alapszabályunkat, és meg kell felelni etikai követelményeinknek.
Tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt, közös munkánkhoz kívánok jó erőt és egészséget.
 
 
                                                         / Dávid István mérnök alezredes /
                                                                         a szervezet elnöke