Kékvirég klub

ZABHEGYEZŐ 
GYEREKANIMÁTOROK EGYESÜLETE 
Mindszenti Helyi csoportja
KÉKVIRÁG KLUB

 

Csak egy kékszínű virág, 
ennyi a jelünk. 
Aki jön, mind barátunk, 
s boldog lesz velünk. 
Csak egy kékszínű virág, 
mit a kezedben hozol, 
csak egy kékszínű virág,
s már hozzánk tartozol! 

 

Vezető: Kovács Ildikó 
Tel./fax/üzenetrögzítő: 63/364-816 
E-mail: bagira24Pafreemail.hu 

KÉKVIRÁG KLUB 

Az országos szerveződésű, Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete, 1991. júniusában alakult, nem hivatásszerűen gyermekekkel foglalkozó fiatalok, szakmai szervezeteként. A tagság kétharmada, húsz évnél fiatalabb, és csak néhányan idősebbek huszonöt évnél. 
Egyesületünk alapelve, a nyitottság, ennek megfelelően, elhatározása alapján, minden gyermekekkel foglalkozó fiatal beléphet, közénk. 

Egyesületünk, szakmai együttműködési szervezet, amelynek céljai: 
– Fiatalok felkészítése, gyermekfoglalkozások vezetésére
– Animátorok továbbképzése
– Közös rendezvények szervezése gyerekanimátorok, illetve azok gyermekközösségei számára. 
Tágabb értelemben: hozzájárulni a magas színvonalú gyermekanimátor-kultúra kialakulásához, és elterjedéséhez. Az egyesület a rendezvényeit, a részvevő gyermekek és fiatalok anyagi helyzetére, és a fiatalok által végzett, nem honorált, önkéntes “örömmunka” nagy arányára való tekintettel, pályázati és egyéb támogatásokból tudja megszervezni. 
A mindszenti klubunk, a KÉKVIRÁG KLUB, 1996-ban alakult. A Tisza Művelődési Házban működik. 
A településen élő, lelkes fiatalok csoportja, itt kap teret az ötleteihez, s azok megvalósításához. 

Rendszeresen: 
klubokat, játszóházakat, táborokat, illetve nagyobb programokat szervezünk, gyermek és ifjúsági csoportok számára. 
Az együttműködésen alapuló, kapcsolatrendszer segítségével, a mindszenti Kékvirág klub tagjai, már 1998-óta segítik a Nyári Varázs Vakációs Programsorozat megszervezésében, és lebonyolításában, a szegvári Belevaló klub, tagságát.
A klub, tizenéves és huszonéves fiatalokból áll, akik szabadidejükben, szívesen szerveznek programokat, másoknak. 
Természetesen, saját klubéletüket is maguknak tervezik, és valósítják meg. 

A korosztályi közelségük miatt, az általuk lebonyolított programon, mindig nagyon nagy örömmel, vesznek részt. 
A tevékenységünk nonprofit. 
Gyakran hívnak bennünket: foglalkozások és játszóházak megszervezésére, és lebonyolítására. 
Egy úgynevezett alapképzésen vettünk részt, melyen többek között, a gyermekekkel, fiatalokkal való foglalkozás sajátosságaival ismerkedtünk, a gyakorlati oldalát kiemelve. 
A képzés, remek alkalom volt képességeink és fejlesztésére. 

Programjaink célja
Tartalmas szabadidős programok szervezése és lebonyolítása, különös tekintettel, az elszegényedett, munkanélküli családok gyermekeire. A célcsoport: Mindszent környékének településeiről, főleg, gyermekek és fiatalok. (A hozzájuk kapcsolódó családtagok megjelenésére is, számítunk). 
A programkínálat, igen sokrétű, hiszen a hagyományok felélesztésén, ápolásán keresztül (táncház, kézműves műhelyek, népszokások), ismerkedés a művészetekkel. Az egészséges életmódra nevelés, játékos formában jelenik meg. Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre nagyobb igény van, a rendszeres programokra. A bekapcsolódók közösséggé formálódását is, elősegítik. Azért fontos, a feladatunk, mert Mindszenten, és a környező településeken, egyre nagyobb a munkanélküliség, illetve a szülők egész napos elfoglaltsága miatt, egyre többet vannak egyedül a gyermekek. Mi megpróbálunk, hasznos, színvonalas és olcsó elfoglaltságot, biztosítani Nekik, rendezvényeink által. Ezzel is elősegítve, a helyük megtalálását a társadalomban. 
A klub tagságának jelentős része, felsőoktatási intézménybe jár.
Egy részük, a tanulmányaihoz is a gyermekekkel, a fiatalsággal való foglalkozást választotta. 
Ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok, örömmel bekapcsolódjanak a tevékenységeinkbe, illetve a klubtagok is szívesen eltöltsék az idejüket, a Tisza Művelődési Házban, még feladataink vannak.