Együtt-Egymásért a Fiatalokkal, Mozgáskorlátozottak Egyesülete

M?ködési területe: Mindszent és térsége 
Cím: 6630 Mindszent. Ludas u. 29 
Megalakulásunk id?pontja: 1999. április 15. (30 f?vel) 
Taglétszáma: jelenleg 130. és folyamatosan csatlakoznak 
Az egyesület összetétele, mint azt neve is mutatja, a fiatal korútól a 90 évesig terjed. Megtalálható az igen súlyos mozgássérült, a bels? szervi beteg, fogyatékos, szellemi fogyatékos és a nyugdíjas ember egyaránt. Vezet?ségünk 7 igen aktív személyb?l áll, akik teljes mértékben társadalmi munkában végzik feladatukat. Er?sségünk a tenni akarás, lendület. Az esélyegyenl?ség minél szélesebb kör? terjesztése. (Városi szint? rendezvények szervezése, a nem mozgássérült lakossággal, akik egyre inkább vesznek részt és támogatják kezdeményezéseinket). Tagjaink körében egyre terjed az a nézet, amit vezet?ségünk hirdet: betegséggel. fogyatékossággal is lehet együtt élni, alapvet?en jó min?ségben, csak a hozzáálláson kell változtatni, és nem visszahúzódni, Ezt a célt szolgálja a sok közös rendezvény ‘.