Árpád-házi Zsófia Segítőszolgálat

A Segítőszolgálat célja: a társadalom, és az egyén érdekeinek szemelőtt tartása mellett, az idős, beteg, öreg, egyedül, vagy fogyatékkal, rossz körülmények között élő, nehéz sorsú, hátrányos helyzetű emberek segítése, támogatása, szükség szerinti ápolása-gondozása. 

Célja továbbá, felkutatni a településen és a település környékén, tanyákon élő idős, beteg, nehéz sorsú, egyedül és rossz körülmények között élő embereket, és segíteni, támogatni őket a mindennapi gondok és problémák leküzdésében, szükség esetén részt vállalni az inségben lévők testi és lelki gondozásában. 

Gondoskodni arról, hogy akik egyedül, magányosan élnek, ne érezzék a magányt akkor, amikor mások ünnepelnek. Közös húsvéti, karácsonyi és egyéb, ünnepeket szervezni a rászorultak részére. 

A lehetőségekhez mérten, – az Önkormányzattal közösen – rendszeressé tenni a lakosság általános egészségügyi szűrését. (Orvosi ellenőrzés melletti vércukor, koleszterin és vérnyomás vizsgálatok végzésével). 

Törekedni, egy együttműködési megállapodás megkötésére a település önkormányzatával, az önkormányzat által működtetett idősek otthonával, – melyben az otthon támogatása-segítése kerülne elsősorban megfogalmazásra – valamint külföldi karitatív szervezetekkel (Németország, Románia) továbbá, a településen működő minden karitatív, illetve civil szervezettel.

Az Árpád-házi Zsófia Segítőszolgálat tevékenységét, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pontja 4. és 14. pontjaiban rögzített cél szerint, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, közhasznútevékenységként végzi. 
Ezen tevékenységek keretében nyújtott szolgáltatásait – ingyen, vagy mérsékelt térítési díj ellenében – bárki igénybe veheti.
A Segítőszolgálat fent rögzített szolgáltatásai igénybevételének módja nyilvános.
A nyilvánosságot a Segítőszolgálat oly módon biztosítja, hogy a székhelyén, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos információkat, bárki számára hozzáférhető módon közzéteszi (kifüggeszti). 

Elnök: Dr. Abdul Rahim 
Titkár: Dávid Ibolya 

Cím: 6630 Mindszent, Akácfa u. 32. 
Telefon: (62) 227-607 Mobil: (30) 558-2441 
Mobil: (70) 382-9618 Mobil: (30) 621-6202 
Mobil: (30) 250-8691 Mobil: (30) 621-6215