Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat keretében nyújtott támogatásokról

  

Mindszent Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatát a településen állandó lakhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali munkarend) felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára, a 2017/2018. tanév II. és a 2018/2019 tanév I. félévére vonatkozóan.

A felhívásra 12 pályázat érkezett, amely mind „A” típusú pályázat. Ebből a tizenkettő pályázatból önkormányzatunk 11 személyt támogat, 10 hónapra, havi 5000,-Ft/hó összeggel, illetve 1 személy számára az ösztöndíjra való jogosultság nem volt megállapítható.