Ezúton tájékoztatom, hogy 2016. január 1-jén hatályba lép Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 27/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete, melynek értelmében a településen található valamennyi (magáncélra és nem magáncélra hasznosított) építmény után építményadót kell fizetni. Ugyanezen időponttól megszűnik a magánszemélyek kommunális adója, melyet eddig a magáncélra hasznosított építmények után vetettünk ki.

Az adót valamennyi lakás és nem lakás céljára szolgáló (pl.: garázs stb.) építmény után kell fizetni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 9. pontja alapján hasznos alapterület a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m.

  • A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik.
  • Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe.
  • A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

2015 decemberében valamennyi adózónak nyomtatvány bevallást küldünk ki, melyben lehetőség van az új építmények bevallására, a már bevallott (korábban magánszemélyek kommunális adója bevallásban feltüntetett) hasznos alapterület önellenőrzésére. Amennyiben több nyomtatványra van szüksége, nyomtatványaink a város honlapjáról (www.mindszent.hu → Nyomtatványok → Adóiroda nyomtatványai) is letölthetőek vagy személyesen átvehetőek az Adócsoportnál.

Tájékoztatom, hogy 2016 áprilisától az Adócsoport a hasznos alapterületek ellenőrzését végzi. Azon adózóknál, akiknél a benyújtott bevalláshoz képest eltérést tapasztalunk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 170. §-a alapján kötelező adóbírságot kiszabni, mely az adóhiány 50%-a, valamint az Art. 172. § a) pontja alapján 200.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírság is kiszabható.

A helyi rendelet szerinti adómértékek az alábbiak:

I. Az adó mértéke a magáncélra hasznosított építmények esetén

A) Az adókötelezettség alá eső adótárgy hasznos alapterülete után a fizetendő adó éves összege

  1. lakóterület esetén egységesen 105 Ft/m2.
  2. pihenőterület esetén egységesen 500 Ft/m2.

B) Évi 65 Ft/m2 adót kell fizetni az adókötelezettség alá tartozó azon lakás céljára szolgáló épület, épületrész után, melynek

  1. anyaga a helyben szokásosnál lényegesen kisebb értékű (vert fal, vályog) és komfort nélküli,
  2. szerkezete olyan mértékben megrongálódott, hogy állékonyságát csak dúcolással lehet biztosítani.

II. Az adó mértéke vállalkozási célt szolgáló építmény esetén

A) Belterületi zónában 150 Ft/m2.

B) Külterületi zónában 60 Ft/m2.

Bármilyen kérdése merülne fel a helyi adóztatással kapcsolatban, kérjük, keresse fel Adócsoportunkat a Polgármesteri Hivatal 9-es, 18-as, 19-es irodájában, illetve telefonon a 62/527-017-es és 62/527-018-as telefonszámon.

Kitöltési útmutató építményadó nyomtatványhoz

                                                                                                 Dr. Megyeri Szilvia
jegyző