Állati hulladék

Az állati hulladék átvételei hely nyitva tartása:

naponta 8 – 12 óráig


 

Állati hulladék átvételi díjai (2014-től):

 

 1. kategória 20 kg alatt
 bruttó0 Ft
 2. kategória 21-100 kg között
 bruttó 0 Ft
 3. kategória 100 kg fölött
 bruttó 0 Ft
 4. kategória kislétszámú állattartó telepegyéni szerződés alapjánutólagos számlázással

 

A működtetés során be kell tartani az alábbiakat:

 

1.  A települési gyűjtőhelyen az alábbi állati eredetű melléktermékek gyűjthetők:

  • a kislétszámú állattartó telepeken elhullott állatok hullái
  • a saját fogyasztás céljából levágott állatokból és a kistermelői élelmiszer-termelés, eíőállítás- és értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kistermelői élelmiszer-előállításból (a továbbiakban: kistermelői élelmiszer-előállítás) származó állati eredetű melléktermékek
  • az elhullott kedvtelésből tartott állatok hullái
  • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kötelezettség alapján az önkormányzat által összegyűjtött állati eredetű melléktermékek

2.    Települési gyűjtőhelyet a települési önkormányzat vagy az általa megbízott vállalkozó működtethet.

3.   A települési gyűjtőhelyen összegyűjtött állati eredetű melléktermékeket 1. kategóriájúnak kell tekinteni, és azokat 1. kategóriájú melléktermékek kezelésére engedélyezett létesítménybe kell továbbszállítani.

4.    A települési gyűjtőhely az összegyűjtött melléktermékekről köteles nyilvántartást vezetni, továbbá az állattartóktól, illetve kistermelőktől átvett állati eredetű melléktermékekről a 2. melléklet szerinti igazolást kiállítani.

5.   A települési gyűjtőhelyre más településekről is beszállíthatok az 1. pontban meghatározott állati eredetű melléktermékek. A más településekről történő beszállítás megkezdését megelőzően írásban tájékoztatni kell az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, valamint a kerületi hivatalt.

6.   A települési gyűjtőhelyen olyan építményt kell létesíteni és működtetni, amely alkalmas az állati eredetű melléktermékek gyűjtésére szolgáló konténer, a takarításhoz, fertőtlenítéshez szükséges eszközök, vegyszerek tárolására, illetve kielégíti a személyzet alapvető személyi higiéniai szükségleteit.

7.      A konténertároló építmény határoló felületeinek, valamint az építmény előtti térnek moshatónak és fertőtleníthetőnek kell lennie. A takarításhoz, fertőtlenítéshez és a személyzet tisztálkodásához megfelelő vízellátásról, valamint a szennyvízkezelésről gondoskodni kell.

8.    A települési gyűjtőhelyen olyan személyt kell alkalmazni, aki alkalmas a szakmai és az alapvető nyilvántartási, adatszolgáltatási, valamint a bizonylat-kiállítási feladatok ellátására.

9.   A települési gyűjtőhely üzemeltetője köteles működési szabályzatot készíteni, azt a kerületi hivatalnak megküldeni, az abban foglaltakat betartani.

10.     A települési gyűjtőhelynek rendelkeznie kell olyan mérleggel, amely legalább a kis és közepes testű állatok testtömegének lemérésére alkalmas.

11.    A települési gyűjtőhelyen átvett elhullott állatokról, és az elhullott állatoktól különböző állati eredetű melléktermékekről a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 2. mellékletében meghatározott igazolást kell kiállítani.

12.    Az állati eredetű melléktermékeket azok átadása, belföldi szállítása során a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 3. mellékletében meghatározott, vagy attól formailag eltérő, de minden tartalmi elemét magában foglaló kereskedelmi okmánynak kell kísérnie, amelyet három példányban kell kiállítani.

13.     A 12. pont szerinti kereskedelmi okmányt az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, illetve átadója tölti ki. A kereskedelmi okmányt az átadás helyszínén az átadó és a szállító is aláírja. A kereskedelmi okmányokat legalább két évig meg kell őrizni.

14.    Az átvevő az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok és származtatott termékeik esetében a kereskedelmi dokumentum egy aláírt példányának másolatát harminc napon belül vissza kell küldenie az átadónak.

15.    A települési gyűjtőhely üzemeltetője köteles gondoskodni az előírt jelentési kötelezettség teljesítéséről. Az üzemeltető köteles az átvett állati eredetű melléktermék mennyiségét telephelyenként a tárgyévet követő év március 01-ig a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 5. mellékletnek megfelelően, a kezelésre, ártalmatlanításra átadott állati eredetű melléktermék mennyiségét telephelyenként a tárgyévet követő év március 01-ig a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. mellékletnek megfelelően bejelenteni a telephely szerint illetékes kerületi hivatalnak. Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén legkésőbb tizenöt napon belül kell teljesíteni.