ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MINDSZENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

informatikus

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Rendszergazdai feladatok ellátása a Mindszent Város Önkormányzata által fenntartott mindhárom intézmény számítógépes hálózata (IT eszközei és csatlakoztatott egyéb eszközei) vonatkozásában. Az IT eszközök kisebb, szakcég beavatkozását nem igénylő karbantartási feladatainak elvégzése.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  informatika
FEOR besorolás:
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  ITC (informatika és távközlés)
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Mindszent
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Három hónap próbaidő kikötése A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelete az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Végh Ibolya jegyző nyújt, a 36-62/527-013-as telefonszámon.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános képzési programok, tovább nem bontható, Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban sz
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  Önkormányzati ASP rendszer ismerete
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV. 23.) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.10. 12:00
A pályázat elbírálásának módja:  A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljár
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.05.14. 10:00
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.05.15.