Mindszenti Polgármesteri Hivatal
Jogi Iroda
vagyongazdálkodási referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Csongrád-Csanád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • Gazdasági és üzemeltetési feladatkör, 1. melléklet 20. pont

Ellátandó feladatok:

 • Az önkormányzati ingó és ingatlan vagyon hasznosítása érdekében pályázatok előkészítésében közreműködés, pályáztatási eljárás lebonyolítása; Kapcsolódó képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések döntésre előkészítése; Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításával kapcsolatos teljes körű ügyintézés (ingatlan bérbeadás, értékesítés, egyéb tulajdonosi állásfoglalást igénylő ügyek) válaszlevelek, feljegyzések, szerződések előkészítése, nyilvántartások kezelése); Az önkormányzati ingatlanok kezelése során intézkedés azok állapotával összefüggő ügyek elintézése érdekében. A lakások állapotának mind műszaki, mind pénzügyi vonatkozású nyomon követése. Kapcsolattartás a bérlőkkel, bérlői panaszok kezelése. Társasházi közgyűlésekkel kapcsolatos állásfoglalások előkészítése. Az önkormányzattal közszolgáltatási szerződéses kapcsolatban álló közszolgáltató partnerekkel kapcsolatot tart, ügyeiket intézi, az önkormányzati ügyek érdekében eljár. Mérőóra állások bejelentése, a számlák (e-számlák) ellenőrzése, teljesítés igazolása. Más kezelőre nem bízott önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével, nyilvántartásával, hasznosításával kapcsolatos feladatok; Az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek, egyéb telkek bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátása; Ingatlanvásárlási kérelmek kapcsolatos ügyek lebonyolítása; Ingó vagyonelemek értékestésével kapcsolatos eljárás lefolytatása. Kapcsolattartás más irodákkal, hivatalokkal, ügyfelekkel

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Ingatlan bérleteztetés, ingatlan- és ingó vagyon hasznosítás, egyes ingatlankezelési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.21.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetményalapjáról. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • •Cselekvőképesség,
 • •Büntetlen előélet,
 • •Egyetem, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, szakképzettség.,
 • •Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • •Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •Közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • •B kategóriás vezetői engedély

Elvárt kompetenciák:

 • Precíz munkavégzés, csapatmunka, rugalmas gondolkodás, kiemelkedő kommunikációs készség.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jogszabály alkalmazási képesség, megbízhatóság, pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mell. alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz;
 • •iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
 • •90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata;
 • •Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez (a nyilatkozat elérési helye: https://mindszent.hu/adatvedelem/)
 • •nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Végh Ibolya jegyző nyújt, a 36-62/527-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mindszent Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/10996/2020 , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási referens.
 • •Elektronikus úton Dr. Végh Ibolya jegyző részére a jegyzo@mindszent.hu E-mail címen keresztül
 • •Személyesen: Dr. Végh Ibolya jegyző, Csongrád-Csanád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.