ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Mindszenti Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

közgazdasági irodavezető munkakör/feladatkör betöltésére

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
 • A közgazdasági iroda vezetése, az iroda szakmai munkájának irányítása, az irodához tartozó munkavállalók tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában szereplő feladatok ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja:
 • önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
 • Közgazdaság/pénzügyi/elemzési
Betöltendő állás jogviszonya:
 • Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 •   Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:
 • Mindszent
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
 • Három hónap próbaidő kikötése, bérezés megegyezés szerint! A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Végh Ibolya jegyző nyújt, a 36-62/527-013-as telefonszámon.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 •   Büntetlen előélet
 •   Cselekvőképesség
 •   Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
 •   6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános képzési programok, tovább nem bontható, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudomány
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):
 • 1 év
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 •   mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 •   államigazgatási szervnél vagy önkormányzati hivatalnál, intézménynél pénzügyi, gazdálkodási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •   felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •   vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 •   5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Általános képzési programok, tovább nem bontható, mérlegképes könyvelő szakképesítés (államháztartási)
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:
 • Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:
 • Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 •   végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 •   fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 •   A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 •   Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •   Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
A pályázat benyújtásának határideje:
 • 2023.11.27. 16:00
A pályázat elbírálásának módja:
 • A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljár
A pályázat elbírálásának határideje:
 • 2023.11.30. 12:00
Állás tervezett betöltésének időpontja:
 • 2023.12.01.