ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MINDSZENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Mindszent-Mártély-Székkutas Többcélú Kistérségi Társulás Mindszenti Kapcsolat Központ
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Idősek Otthona vezető ápoló

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A szakmai irányelveknek és belső szakmai szabályzatoknak megfelelően szervezi és irányítja az intézményben élő ellátottak ápolását, gondozását. Elkészíti a munkabeosztást, gondoskodik a kieső munkatársak helyettesítéséről, szervezi az ellátottak, szakvizsgálatra, kórházba szűrővizsgálatokra történő szállítását, kísérését. Elkészíti a szabadságolás tervét. Szakmai iránymutatást ad, gondoskodik az orvosi utasítások betartásáról és betartatásáról. Figyelemmel kíséri az ellátottak állapotának változását. Ellenőrzési feladatokat lát el, gondoskodik a szakmai adminisztráció vezetéséről és a számítógépes nyilvántartásokról.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
FEOR besorolás:  3513 Szociális gondozó, szakgondozó
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Mindszent
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  3 hónap próbaidő kikötése. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad Bálint Gabriella főigazgató, 62/527-019 vagy 06/30/9680339.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
  5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. melléklete szerinti végzettség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  Idősgondozásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Önállóság (alap)
  Érzelmi intelligencia (alap)
  Kommunikációs készség (alap)
  Együttműködés (alap)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  motivációs levél
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.28. 12:00
A pályázat elbírálásának módja:  Az érvényes pályázatot benyújtók előértékelése alapján, személyes meghallgatást követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.15. 16:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.mindszent.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.