ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MINDSZENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Mindszent-Mártély-Székkutas Többcélú Kistérségi Társulás Mindszenti Kapcsolat Központ
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Idősek Otthona gazdasági ügyintéző/szociális segítő

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Gondozási lapok felvezetése, ASP, SZOCX és TSZG programok alapján elvégzi a térítési díjak számfejtését, valamint számlákat készít. Gondozottak anyagának naprakész vezetése, várakozók nyilvántartása, kiértesítése, gondozási díjak megállapításának előkészítése, leltározás, táppénz és szabadság ügyintézése, orvosi alkalmasság intézése, irattározás, postai küldemények kezelése, megrendelések elkészítése, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, és házi segítségnyújtás gazdasági ügyintézői feladatainak ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
FEOR besorolás:  3511 Szociális segítő
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Mindszent
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  3 hónap próbaidő kikötése. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad Bálint Gabriella főigazgató, 62/527-019 vagy 06/30/9680339.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Szociális gondoskodás, tovább nem bontható, Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. melléklete szerinti végzettség.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
  mérlegképes könyvelői végzettség
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Önállóság (alap)
  Érzelmi intelligencia (alap)
  Kommunikációs készség (alap)
  Együttműködés (alap)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  motivációs levél
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.28. 12:00
A pályázat elbírálásának módja:  Az érvényes pályázatot benyújtók előértékelése alapján, személyes meghallgatást követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.15. 16:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.mindszent.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.