MINDSZENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Mindszent Város Polgármestere

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Polgármesteri Hivatal vezetése, munkájának megszervezése, a polgármester és a képviselő-testület feladatai ellátásának segítése a jegyző feladat- és hatásköreiről szóló vonatkozó jogszabályok szerint.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

FEOR besorolás:

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Mindszent

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  3 hónap próbaidő kikötése. A pályázattal kapcsolatban bővebb információt Mindszent Város Polgármestere (62/527-015, e-mail: polgarmester@mindszent.hu) nyújt.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  1. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános képzési programok, tovább nem bontható, Kttv. 247. § (1) bekezdése szerinti szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  2

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

vezetői program

végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.27. 16:00

A pályázat elbírálásának módja:  A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljár

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.05.31. 10:00

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.06.17.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.27.