Mindszenti Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Mindszenti Polgármesteri Hivatal  Jogi Iroda

vagyongazdálkodási referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gazdasági és üzemeltetési feladatkör, 1. melléklet 20. pont

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati ingatlan- és ingóvagyon hasznosítása tárgykörében közreműködés a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Kapcsolódó bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések döntésre való előkészítése. Ingatlanok (lakások és helyiségek) bérbe adásával kapcsolatos pályáztatási, pénzügyi és műszaki feladatok ellátása, kapcsolattartás a bérlőkkel (pl. panaszok kezelése). Kapcsolattartás a közszolgáltató partnerekkel, mérőóra állások bejelentése, számlák (e-számlák) kezelése, ellenőrzése, teljesítésigazolása. Közreműködés a jegyző társasházakkal kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatai ellátásában, önkormányzati tulajdonrésszel működő társasházak esetén közreműködés az önkormányzat képviseletében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ingatlan bérleteztetés, ingatlan- és ingóvagyon-hasznosítás, egyes ingatlankezelési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Egyetem, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi vagy gazdaságtudományi szakképzettség.,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •         B kategóriás vezetői engedély

Elvárt kompetenciák:

 •         Jó szintű Kommunikációs készség, precíz munkavégzés, rugalmas gondolkodás.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Jó szintű jogszabály alkalmazási készség, megbízhatóság, pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mell. alapján készített, fényképes szakmai önéletrajz
 •         végzettséget, képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy legalább az annak igénylését igazoló irat másolata)
 •         hozzájárulás a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez (a nyilatkozat elérési helye: https://mindszent.hu/adatvedelem
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Végh Ibolya jegyző nyújt, a 06-62/527-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/12433/2020 , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási referens.
 •         Elektronikus úton Dr. Végh Ibolya jegyző részére a jegyzo@mindszent.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Dr. Végh Ibolya jegyző, Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 1. 4..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.