Mindszenti Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mindszenti Polgármesteri Hivatal
Általános Igazgatási Iroda

szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. 01. 01-től legfeljebb 2023. 08. 22-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális és gyámügyi feladatkör, 1. melléklet 9. pont

Ellátandó feladatok:

Egyes, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, döntés-előkészítés és a kapcsolódó nyilvántartások (pl. PTR) vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Egyes települési támogatásokkal kapcsolatos döntés-előkészítés, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         közigazgatásban, szociális területen szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •         szociális területen alkalmazott elektronikus nyilvántartások vezetésében szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Jó szintű kommunikációs készség, precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         végzettséget, valamint a szakképesítést vagy a gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 •         a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített, fényképes szakmai önéletrajz
 •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy legalább az annak igénylését igazoló irat másolata)
 •         hozzájárulás a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez (a nyilatkozat elérési helye: https://mindszent.hu/adatvedelem)
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Végh Ibolya jegyző nyújt, a 36-62/527-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/12442/2020 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.
 •         Elektronikus úton Dr. Végh Ibolya jegyző részére a jegyzo@mindszent.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Dr. Végh Ibolya jegyző, Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 1. em. 4..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.