Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot arról, hogy az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

az üzemeltetési területén található felhasználók számára utólagos csatornarákötés

átvételi kampányt indított.

 

Az ingatlantulajdonosoknak 2023. július 1-től október 31-ig van lehetőségük bejelenteni a korábban készült, de Társaságunk felé be nem jelentett szennyvízcsatorna rákötéseket.

Amennyiben a rákötés és a házi csatorna minden műszaki előírásnak megfelel,  akkor szabályos átvételi eljárás keretében lehetőség van legalizálni a csatlakozást.

A kampány időtartama alatt a bejelentő felhasználók mentesülnek az 50 ezer forintos kötbérfizetési kötelezettség alól.

 A fenti időszakot követően, 2023. november 01-töl Társaságunk fokozott ellenőrzést hajt végre a be nem jelentett illegális rákötések felderítésére.

 A kampány részleteiről és az azzal kapcsolatos tudnivalókról facebook oldalunkon és honlapunkon http://www.alfoldviz.hu kaphatnak tájékoztatást.

https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/muszaki-ugyek/uj-szennyvizbekotes-letesitese