A 2017. évre vonatkozó adóhatáridőket (bevallás, befizetés) itt megtekintheti.

HatáridőBevallásBefizetésJogszabályi háttér
Január 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (december havi)Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.)

176. § (9) bekezdés

Termőföld bérbeadása – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése (2016. IV. negyedévi)Art. 176. § (7) bekezdés
Január 16.

 

Előző évben vásárolt (örökölt) építmény, telek bevallása építményadó, telekadó formanyomtatványonArt. 32. § (2) bekezdés
A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó 2016. évi adóbevallás teljesítése, amennyiben adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helyeHelyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)

39/B. § (6) bekezdés b) pont

Azon kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozóknak, akik a 2016. évben év közben kezdték meg a tevékenységüket, a 2016. év második félévi helyi iparűzési adó megfizetéseHtv. 39/B. § (4) bekezdés b) pont
Február 13.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (január havi)Art. 176. § (9) bekezdés
Február 15.A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá történő bejelentkezés határidejeHtv. 39/B. § (9) bekezdés
Február 27.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizetőt terhelő adó bevallása a 2017. évrőlArt. 176. § (9) bekezdés
Március 13.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (február havi)Art. 176. § (9) bekezdés
Március 16.I. félévi építményadó, telekadó megfizetéseArt. 2. sz. melléklet II. A. 1.
Helyi iparűzési adó – adóelőleg első részének megfizetéseArt. 2. sz. melléklet II. A. 2. b)
I. félévi gépjárműadó megfizetéseArt. 2. sz. melléklet II. B. a)
Március 20.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemélyt terhelő adó bevallásaArt. 176. § (4) bekezdés
Március 31.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető adatszolgáltatásaArt. 3. sz. melléklet A/II.
2016. évi talajterhelési díj bevallása2003. évi LXXXIX. tv. 21/A. § (1) bekezdés
Április 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (március havi)Art. 176. § (9) bekezdés
Termőföld bérbeadása – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése (2017. I. negyedévi)Art. 176. § (7) bekezdés
Május 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (április havi)Art. 176. § (9) bekezdés
Május 31.2016. évi helyi iparűzési adóbevallás2016. évben megfizetett helyi iparűzési adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetéseArt. 32. § (1)

Art. 2. sz. melléklet II. A. 2. e)

Június 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (május havi)Art. 176. § (9) bekezdés
Július 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (június havi)Art. 176. § (9) bekezdés
Termőföld bérbeadása – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése (2017. II. negyedévi)Art. 176. § (7) bekezdés
Augusztus 14.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (július havi)Art. 176. § (9) bekezdés
Szeptember 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (augusztus havi)

 

Art. 176. § (9) bekezdés
Szeptember 15.II. félévi építményadó, telekadó megfizetéseArt. 2. sz. melléklet II. A. 1.
Helyi iparűzési adó – adóelőleg második részének megfizetéseArt. 2. sz. melléklet II. A. 2. b)
II. félévi gépjárműadó megfizetéseArt. 2. sz. melléklet II. B. a)
Október 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (szeptember havi)Art. 176. § (9) bekezdés
Termőföld bérbeadása – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése (2017. III. negyedévi)Art. 176. § (7) bekezdés
November 13.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (október havi)Art. 176. § (9) bekezdés
December 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (november havi)Art. 176. § (9) bekezdés
December 20.2017. évi helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről szóló adóbevallás benyújtása2017. évi helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésének megfizetéseArt. 32. § (1)

Art. 2. sz. melléklet II. A. 2. c)

 

Egyéb határidők:

HatáridőBevallásBefizetésJogszabályi háttér
Tevékenység megkezdését követő 15 napon belülA helyi iparűzési adó tekintetében a bejelentkezés benyújtásának határideje.Art. 19. § (2) bekezdés
Adókötelezettséget érintő változás bekövetkezését követő 15 napon belülAz adókötelezettségét érintő változásokat, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban be kell jelentenie.Art. 32. § (2) bekezdés
Kisadózó vállalkozó adóalany a KATA hatálya alá tartozás időpontjától számított

45 napon belül

Bejelentkezési határidő, amennyiben a KATÁ-s adóalany a 2,5 mFt-os adóalap meghatározást választja.Htv. 39/B. § (9) bekezdés
Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység befejezését követő hónap 15. napjáigHelyi iparűzési bevallás benyújtásának határideje.Helyi iparűzési adó megfizetésének határideje.Art. 32. § (1) és Art. 2. sz. melléklet II. A. 2. d)
Tevékenységét év közben kezdő kisadózó vállalkozás az adókötelezettség keletkezését követő hónap 15. napjáigI. félévi helyi iparűzési adó megfizetésének határideje.Htv. 39/B. (4) bekezdés b) pont
 

Azon adózó, aki/amely tevékenységét megszűnteti, szünetelteti, ellene felszámolási eljárás, végelszámolás indul ezen esemény bekövetkeztétől számított 30 napon belül

 

A bevallással le nem fedett időszakról helyi iparűzési bevallást kell benyújtania.A helyi iparűzési adó megfizetésének határideje.Art. 33. § (3) a-e)

Art. 33. § (4)

Art. 33. § (6)

Art. 33. § (12)

A végelszámolás alatt álló adózók a végelszámolás lezáró beszámoló letétbe helyezésére és a közzétételre előírt határidőben kötelesek benyújtaniHelyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje.A helyi iparűzési adó megfizetésének határideje.Art. 33. § (6) bekezdés
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóév harmadik hónapjának 15. napjáigHelyi iparűzési adóelőleg I. részlet megfizetésének határideje.Art. 6. sz. melléklet 4. a)
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóév kilencedik hónapjának 15. napjáigHelyi iparűzési adóelőleg II. részlet megfizetésének határideje.Art. 6. sz. melléklet 4. a)
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáigElőző időszakról szóló helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje.Az előző időszakban megfizetett helyi iparűzési adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése.Art. 6. sz. melléklet 4. c)
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóév utolsó hónapjának 20. napjáigA helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről szóló bevallás benyújtásának határideje.Eddig kell a kiegészítés összegét is befizetni.Art. 6. sz. melléklet 3. b);

Art. 6. sz. melléklet 4. b);

Desztillálóberendezés tulajdonszerzésének, illetve a bejelentett adatokban történt változásA változás bekövetkeztétől számított 15 napon belülA jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A. § (1) bek.