HatáridőBevallásBefizetés
Január 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (december havi)
Termőföld bérbeadása – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése (2015. IV. negyedévi)
Január 15.

 

Előző évben vásárolt (örökölt) építmény, telek bevallása építményadó, telekadó formanyomtatványon
A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó 2015. évi adóbevallás teljesítése, amennyiben adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye
Azon kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozóknak, akik a 2015. évben év közben kezdték meg a tevékenységüket, a 2015. év második félévi helyi iparűzési adó megfizetése
2015. évi magánfőzött párlat bevallása2015. évi magánfőzött párlat utáni átalány megfizetése
Február 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (január havi)
Február 15.A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá történő bejelentkezés határideje
Február 25.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizetőt terhelő adó bevallása a 2015. évről
Március 14.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (február havi)
Március 16.I. félévi építményadó, telekadó megfizetése
Helyi iparűzési adó – adóelőleg első részének megfizetése
I. félévi gépjárműadó megfizetése
Március 21.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemélyt terhelő adó bevallása
Március 31.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető adatszolgáltatása
2015. évi talajterhelési díj bevallása
Április 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (március havi)
Termőföld bérbeadása – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése (2016. I. negyedévi)
Május 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (április havi)
Május 31.2015. évi helyi iparűzési adóbevallás2015. évben megfizetett helyi iparűzési adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése
Június 13.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (május havi)
Július 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (június havi)
Termőföld bérbeadása – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése (2016. II. negyedévi)
Augusztus 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (július havi)
Szeptember 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (augusztus havi)

 

Szeptember 15.II. félévi építményadó, telekadó megfizetése
Helyi iparűzési adó – adóelőleg második részének megfizetése
II. félévi gépjárműadó megfizetése
Október 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (szeptember havi)
Termőföld bérbeadása – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése (2016. III. negyedévi)
November 14.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (október havi)
December 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó befizetése (november havi)
December 20.2016. évi helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről szóló adóbevallás benyújtása2016. évi helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésének megfizetése

 

Egyéb határidők:

HatáridőBevallásBefizetés
Tevékenység megkezdését követő 15 napon belülA helyi iparűzési adó tekintetében a bejelentkezés benyújtásának határideje.
Adókötelezettséget érintő változás bekövetkezését követő 15 napon belülAz adókötelezettségét érintő változásokat, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban be kell jelentenie.
Kisadózó vállalkozó adóalany a KATA hatálya alá tartozás időpontjától számított

45 napon belül

Bejelentkezési határidő, amennyiben a KATÁ-s adóalany a 2,5 mFt-os adóalap meghatározást választja.
Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység befejezését követő hónap 15. napjáigHelyi iparűzési bevallás benyújtásának határideje.Helyi iparűzési adó megfizetésének határideje.
Tevékenységét év közben kezdő kisadózó vállalkozás az adókötelezettség keletkezését követő hónap 15. napjáigI. félévi helyi iparűzési adó megfizetésének határideje.
Azon adózó, aki/amely tevékenységét megszűnteti, szünetelteti, ellene felszámolási eljárás, végelszámolás indul ezen esemény bekövetkeztétől számított 30 napon belül

 

A bevallással le nem fedett időszakról helyi iparűzési bevallást kell benyújtania.A helyi iparűzési adó megfizetésének határideje.
A végelszámolás alatt álló adózók a végelszámolás lezáró beszámoló letétbe helyezésére és a közzétételre előírt határidőben kötelesek benyújtaniHelyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje.A helyi iparűzési adó megfizetésének határideje.
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóév harmadik hónapjának 15. napjáigHelyi iparűzési adóelőleg I. részlet megfizetésének határideje.
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóév kilencedik hónapjának 15. napjáigHelyi iparűzési adóelőleg II. részlet megfizetésének határideje.
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáigElőző időszakról szóló helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje.Az előző időszakban megfizetett helyi iparűzési adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése.
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóév utolsó hónapjának 20. napjáigA helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről szóló bevallás benyújtásának határideje.Eddig kell a kiegészítés összegét is befizetni.