Ezúton tájékoztatom, hogy 2016. január 1-jén hatályba lép Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete, melynek értelmében a település illetékességi területén található valamennyi telek után telekadót kell fizetni. Ugyanezen időponttól megszűnik a telkek magánszemélyek kommunális adója jogcímen történő adóztatása.

Az adót Mindszent illetékességi területén lévő telek után kell fizetni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. § 16. és 17. pontja alapján telek az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

  • a belterületen fekvő termőföldet (termőföld: az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet) feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
  • a külterületen fekvő termőföldet,
  • a tanyát,
  • a közút területét,
  • a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
  • a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületét,
  • a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó területét
  • az erdőt,
  • az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

2015 decemberében valamennyi eddig nyilvántartott adózónak nyomtatvány bevallást küldünk ki, melyben lehetőség van a hasznos alapterület (korábban magánszemélyek kommunális adója bevallásban feltüntetett) önellenőrzésére, illetve a telekadó rendelet alapján 2016. január 1-től adóköteles telkek (pl. út, szérűskert, anyagbánya, anyaggödör stb.) bevallására. Amennyiben több nyomtatványra van szüksége, nyomtatványaink a város honlapjáról (www.mindszent.hu → Nyomtatványok → Adóiroda nyomtatványai) is letölthetőek vagy személyesen átvehetőek az Adócsoportnál.

Tájékoztatom, hogy 2016 áprilisától az Adócsoport a területek ellenőrzését végzi. Azon adózóknál, akiknél a benyújtott bevalláshoz képest eltérést tapasztalunk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 170. §-a alapján kötelező adóbírságot kiszabni, mely az adóhiány 50%-a, valamint az Art. 172. § a) pontja alapján 200.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírság is kiszabható.

A helyi rendelet szerinti az adó mértéke belterületi telkek után 30 Ft/m2, külterületi telkek után 10 Ft/m2.

Bármilyen kérdése merülne fel a helyi adóztatással kapcsolatban, kérjük, keresse fel Adócsoportunkat a Polgármesteri Hivatal 9-es, 18-as, 19-es irodájában, illetve telefonon a 62/527-017-es és 62/527-018-as telefonszámon.

Kitöltési útmutató telekadó nyomtatványhoz

                                                                                                 Dr. Megyeri Szilvia
jegyző