A Nemzeti Művelődési Intézet adományozható elismerései

A közművelődési szakmai tevékenységet végző személyek, illetve szervezetek méltó elismerése érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet 2019 februárjában hat díjat alapított.

„Illyés Gyula Közművelődési Életműdíj”: azoknak a közösségi művelődés területén dolgozó szakembereknek adományozható, akik kiemelkedő tevékenységükkel a helyi társadalom életerejének erősödéséhez, valamint a szakmai utánpótlás fejlesztéséhez meghatározóan hozzájárulnak, mintegy életmű-elismerésként.

„Kovalcsik József-díj”: azoknak a helyi értékek feltárásával, a helyi közösségek megerősítésével foglalkozó szakembereknek adományozható, akik kiemelkedően hozzájárulnak a helyi és nemzeti öntudat erősítéséhez, valamint a szakmai utánpótlás fejlesztéséhez.

„Karácsony Sándor-díj”: azoknak a fiatal szakembereknek adományozható, akik kiemelkedő eredményekkel alkalmassá teszik fejlesztő tevékenységük adaptálását, elterjesztését.

„Durkó Mátyás-díj”: azoknak a művelődéskutatás területén tevékenykedő szakembereknek adományozható, akik a szakterületen olyan eredmények felmutatására képesek, amelyek segítik a szakterület integrációját a tudományos közéletbe, illetve a felsőoktatásba, valamint hozzájárulnak a tudományos utánpótlás fejlesztéséhez.

„Közösségeket Támogató Önkormányzat Díj”: azoknak az önkormányzatoknak adományozható, amelyek jelentős mértékben támogatják a településükön működő közösségeket, valamint példaértékű szerepet vállalnak a közösségeik megerősítésében, fejlesztésében, a közösségeikkel történő együttműködésben, és új közösségek létrehozásában.

„Közösségépítő Önkéntes Díj”: azoknak a közösségi művelődésben tevékenykedő, aktív önkénteseknek adományozható, akik példaértékű, alulról jövő kezdeményezéseket generálnak, mentorálnak, előremozdítva a társadalmi aktivitást és megerősítve a helyi identitástudatot.

Az elismerések adományozására vonatkozó javaslatot – a jelölt szakmai életútjának bemutatását tartalmazó indoklással együtt – minden év augusztus 1-jéig van lehetőség benyújtani a Nemzeti Művelődési Intézet részére.

A felterjesztést magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy, Kárpát-medencében működő szervezet kezdeményezheti, a javaslattétel benyújtására kizárólag az alábbi formanyomtatványon van lehetőség.

javaslattétel

Az elismerések adományozására, valamint a kapcsolódó pénzjutalmak átadására minden évben november 13-án kerül sor.

Kérjük, hogy amennyiben egyetért a közművelődési szakemberek elismerésének fontosságával, és környezetében vannak olyan munkatársak, akiket eddigi szerepvállalásuk és feladatvégzésük alapján érdemesnek ítél meg a Nemzeti Művelődési Intézet által alapított, országos szinten adományozható elismerésekre, akkor éljen a lehetőséggel és terjessze fel az érintetteket a díjra!