Mindszent Város Polgármestere 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (1) bekezdése, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet 

jegyző 

munkakör betöltésére.

 

Ellátandó feladatkör:

A Polgármesteri Hivatal vezetése, munkájának megszervezése, a polgármester és a képviselő-testület feladatai ellátásának segítése a jegyző feladat- és hatásköreiről szóló vonatkozó jogszabályok szerint.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony teljes munkaidőben, határozatlan idejű vezetői megbízással, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdése szerinti képesítés, végzettség,
 • legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
 • a közszolgálati jogviszony létrejöttét megelőzően a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
 • gyakorlott szintű számítógépes ismeretek (MS office irodai alkalmazások).

Előnyt jelent:

 • a pályázati feltételek között szereplőnél hosszabb közigazgatási gyakorlat,
 • vezetői tapasztalat,
 •  közgazdász, vagy a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség,

Illetmény és egyéb juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázat elbírálásában résztvevők számára a pályázat megismerhetőségére vonatkozó nyilatkozat megadása,
 • a munkakör betöltésével, a feladatok ellátásával kapcsolatos vezetői, szakmai elképzelések ismertetése. 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • november 21.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • november 30.

A munkakör betölthető:

 • január hó 1. napjától

A pályázat elbírálásának rendje:

 • Személyes meghallgatást követően polgármesteri döntés.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázat postai úton Mindszent Város Polgármestere részére nyújtható be (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). A borítékra kérjük ráírni a „Jegyzői pályázat” jeligét.
 • A pályázat személyesen is benyújtható Zsótér Károly polgármester részére (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.)

A pályázattal kapcsolatban bővebb információt Mindszent Város Polgármestere (62/527-015, e-mail: polgarmester@mindszent.hu) nyújt.