Tisztelt Mindszenti Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek onkormanyzati-valasztas2014. október hó 12. napjára kitűzött választásának menetéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket

(a jobb oldalon található Választás 2014. link alatt további információkat is talál, pl. a szavazókörökről, a szavazatszámláló bizottságokról, a szavazólapokról, a szavazatok érvényességéről, stb.) :

Szavazni kizárólag személyesen, a szavazóhelyiségekben (illetve a mozgóurna iránti kérelemben megjelölt címen) lehet.

A szavazatok leadására a szavazás napján reggel 600 óra és 1900 óra között van lehetőség (aki 1900 óráig megérkezik a szavazóhelyiségbe, az szavazhat). A mozgóurnát igénylőket várhatóan 1500 óra után keresi fel a Bizottságok két-két tagja.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki az adott szavazókör névjegyzékén szerepel.

A választópolgárnak a szavazáshoz a személyazonosságát és a lakcímét (vagy személyi azonosítóját) kell igazolnia. A személyazonosság érvényes – magyar hatóság vagy uniós tagállam által kiállított – személyi igazolvánnyal, ideiglenes személyi igazolvánnyal, vezetői engedéllyel vagy útlevéllel igazolható, míg a lakcím a lakcímkártyával, a személyi azonosító pedig ugyancsak a lakcímkártyával, illetve hatósági bizonyítvánnyal. A régi típusú, könyv alakú személyi igazolvány – természetesen szintén követelmény, hogy még érvényes legyen – mind a személyazonosság, mind a lakcím igazolására alkalmas.

Amennyiben a szavazásnak akadálya nincs, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár részére a szavazólapokat. A bizottságnak a szavazólapot – annak bal felső sarkában – le kell bélyegeznie, így kell átadnia a választópolgár részére. A bizottság a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot is átadja.

A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólap átvételét. Ha az aláírást megtagadja, a szavazás lehetőségét vissza kell utasítani. Írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

Érvényesen szavazni a már jól ismert módon, a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal (x, +) lehet.

A választópolgár kizárólag a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

Az a választópolgár, akit valamilyen fogyatékosság (pl. gyengén lát) akadályoz a szavazásban, az általa választott segítő, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

Ha az urnába helyezés előtt a választópolgár jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a szavazatszámláló bizottság – szavazólap-fajtánként és választópolgáronként egyszer – a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.

* * *

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos legfontosabb információk megtalálhatók a www.valasztas.hu honlapon, valamint kérdéseikkel a Helyi Választási Irodához is fordulhatnak. Az Iroda címe: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31., tel.: 62/527-010, e-mail: jegyzo@mindszent.hu. A Helyi Választási Iroda vezetője a jegyző.

 

                                                                                              Helyi Választási Iroda