Tisztelt Szülők!

Mindszent oktatás-nevelési intézményeiben az ebédbefizetésre korábban készpénzben (Takarékbankban), valamint utalással volt lehetőségük a szülőknek. Az önkormányzat szeretné megkönnyíteni és leegyszerűsíteni a befizetés menetét, ezért a térítési díjak készpénzes és utalásos fizetése mellett lehetővé teszi a bankkártyás fizetést is.

A „Menza Pure Mindszent” program lehetőséget biztosít a gyerekek, vendégek étkezésének elektronikus megrendeléséhez, lemondásához, a térítési díj bankkártyás megfizetéséhez.

A program gördülékeny alkalmazásához szükség van az Önök konstruktív együttműködésére, támogató közreműködésére, ezért kérem, olvassák el figyelmesen a „Menza Pure Mindszent” Általános Szerződési Feltételek című szabályzatát, amely letölthető a http://www.mindszent.hu/menza-pure weboldalról.

A Menza Pure program használatához, az ételrendelés on-line ügyintézéséhez, az étkezés igénybevételéhez a regisztráció kötelező, melyet a Szülő a Szolgáltató által megküldött regisztrációs levélben található linkre kattintva, vagy a https://mindszent.eny.hu bejelentkezési felületet az „Új jelszó kérése” linkre kattintva végezhet el az ÁSZF elfogadásával. (Amennyiben a regisztrációhoz segítségre van szüksége, forduljon az élelmezésvezetői irodához!)

FONTOS!!! 2023. JANUÁR 1. napjától az étkezésekért előre kell fizetni!

Első alkalommal január 10. napján kiállításra kerülnek a decemberi és januári étkezés számlák. Február 10. napján pedig kiállításra kerülnek a februári és a márciusi étkezés számlák. Így tehát januárban és februárban 2-2 havi étkezési díjat kell majd kifizetni. Március hónaptól pedig már mindig a csak a következő hónap étkezési díját kell befizetni. 

Az új online szülői felület 2023. január 1. napjától indul, melyhez a szükséges rendszerbeállításokat, regisztrációkat még 2022. decemberében végre kell hajtani.

Általános szabályok:

Ahhoz, hogy a https://mindszent.eny.hu oldalon keresztül megrendeléseket/lemondásokat, bankkártyás fizetések teljesíteni tudjuk, a szülőknek előzetes előzetesen külön megállapodás szükséges. A szülőnek megállapodást kell 2 példányban kitöltenie és 1 példányt leadnia az osztályfőnököknek, óvónőknek. A 100%-os térítési díjkedvezményben (ingyenes étkeztetésben) részesülő szülőnek is ki kell töltenie a nyomtatványt! Az étkezési térítési díj befizetésére a kiállított számlán feltüntetett határidőig van lehetőség. Amennyiben a kijelölt határidőig nem történik meg a befizetés, úgy a szülőnek kell gondoskodnia gyermeke étkezéséről. Az étkezési térítési díjak fizetése minden esetben előre történik, mindig a következő hónap térítési díját fizeti ki a szülő az adott hónapban. Az étkezési számlák kiállítására minden hónap 10. napján (ha az munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, akkor az azt követő napon) kerül sor, ezt követően a szülő által megadott e-mail címre értesítő érkezik a fizetendő összegről.

LEMONDÁSOK

A szülőnek, vendégétkezőnek az esetleges lemondásokat az online szülői felületen kell teljesíteni a lemondásra vonatkozó napot megelőző nap reggel 11 óráig. A késedelmesen kezdeményezett lemondást a rendszer nem engedélyezi, ilyenkor az élelmezésvezetőtől személyesen/telefonon kérhető a lemondás érvényesítése.

FONTOS SZABÁLY! Ingyenes étkezést igénybe vevők esetén, amennyiben lemondás nem történik meg az esetleges távollét idejére, úgy a le nem mondott étkezések kiszámlázásra kerülnek a szülő részére!

A SZÜLŐI FELÜLETEN három menü pontot használhat majd:

 • a „Kezdőlap”-on a rendszer híreit olvashatja, láthatja gyermeke adatait, a kedvezménye mértékét, annak érvényességét. Ha több gyermeke jár egy adott intézménybe és mindhárom esetében ugyanazt az email címet adta meg, akkor valamennyi gyermeke név szerint, de egy felületen szerepel. A gyermek kiválasztása után külön-külön tud megrendelést, lemondást teljesíteni a részükre.
 • Az „Étkezés igénylés” menüpontban tudja lemondani a közétkeztetést. A felületen az adott hónapra megrendelt, illetve a következő hónapra megrendelhető összes étkezési nap megjelenik, még abban az esetben is, ha az adott hónap egyes napjai tanítás nélküli munkanapok. A munkaszüneti napok, ünnepnapok inaktívak, azokra a megrendelés nem lehetséges. Egy napra egy adag étel megrendelése vagy lemondása lehetséges (persze ha előtte volt megrendelés). Minden változtatásnál feltétlenül szükséges a „mentés”! Amennyiben nem történik „mentés”, a megrendelés és a lemondás is elvész, visszaáll az eredeti állapot.
 • A „Számlák” menüpontban letöltheti gyermeke havi számláit. Minden hónap 10. napján a megrendelésről elkészül a számla, amelyről a megadott e-mail címre értesítést fog kapni a fizetendő összeggel.

Készpénzes befizetés esetén: az étkezési térítési díjának készpénzben történő befizetésére a Mindszenti Polgármesteri Hivatal 50468263-10006241 számú Étkezési díj bevétel beszedési  számlájára van lehetőség a Takarékbank Zrt. fiókjaiban. A befizetés során a közlemény rovatba a gyermek nevét és a fizetendő számla sorszámát kell beírni. A befizetéshez szükséges számlakép(ek) letölthető(ek) a on-line szülői felületről.

Átutalásos befizetés esetén: az étkezés térítési díjának kifizetése átutalással történik a szülő számlavezető bankján keresztül, aminek költsége az Ön számlavezető bankjától függ és Önt terheli. Az utalást a Mindszenti Polgármesteri Hivatal 50468263-10006241 számú Étkezési díj bevétel beszedési bankszámlájára kell teljesíteni Az átutalás során a közlemény rovatba a gyermek nevét és a fizetendő számla sorszámát kell beírni. A befizetéshez szükséges számlakép(ek) letölthető(ek) a on-line szülői felületről.

Bankkártyás befizetés esetén: a bankkártyás fizetési szolgáltatás ingyenes. Az on-line szülői felületen a fizetendő számla mellett található ”befizetés” gombra kattintva kezdeményezhetőn A bankkártyás fizetésről szóló részletes leírás az on-line szülői felület „Súgó” menüpont alatt ismerhető meg.

A megállapodások tartalmazzák a „TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉS KEDVEZMÉNYE” sort, válaszul a kedvezmény mértékét jelölje!

Ezek lehetnek: óvoda:

 • 100% a Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés alapján (Gyvt. nyilatkozat); vagy nevelésbe vett gyermek (Gyámhatóság határozata), vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (jegyzői határozat), vagy nagycsaládos (szülői nyilatkozat), vagy tartósan beteg, fogyatékos (szakorvosi vélemény), vagy családban tartós beteg van

Ezek lehetnek: iskola:

 • 100% rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (jegyzői határozat); vagy nevelésbe vett gyermek (Gyámhatóság határozata),
 • 50% nagycsaládos (szülői nyilatkozat), vagy tartósan beteg, fogyatékos (szakorvosi vélemény), családban tartós beteg van

A teljes térítési díjat fizetők húzzák ki ezt a sort. Indoklásként jelölje meg kedvezményre jogosultságát (pl: Gyvt. nyilatkozat, jegyzői határozat, szakorvosi vélemény, szülői nyilatkozat) Minden megállapodás kötelező melléklete a kedvezményre jogosító dokumentumok másolata, ennek hiányában a szerződés benyújtása nem lehetséges!

 A tanév elején leadott még érvényes igazolásokat most nem kell a megállapodásokhoz csatolni!

A fenti lehetőségeknek a kiválasztásához és igénybevételéhez a MEGÁLLAPODÁSOK 2-2 példányban történő kitöltése szükséges. A megállapodások letölthetők a https://mindszent.hu/menza-pure weboldalról.

A MEGÁLLAPODÁSOKAT legkésőbb 2022. december 7. napjáig kell leadni az osztályfőnököknek, óvónőknek!

(Ha több gyermeke van, minden egyes gyermekre külön-külön ki kell töltenie a nyomtatványokat. Amennyiben nem rendelkezik nyomtatási lehetőséggel, a megállapodást kérje az élelmezésvezetői irodában, akik szükség esetén további tájékoztatást, segítséget nyújtanak.)

A „Menza Pure” program Szolgáltatója: Mindszenti Polgármesteri Hivatal

Élelmezésvezetői Iroda

 • Takács Edit Mariann élelmezésvezető
  Tel.: 62/225-537
 • Gyapjas Anita élelmezésvezető-helyettes
  Tel.: 62/225-537
 • Takács Kata adminisztrátor
  Tel.: 62/225-537

 

Dr. Végh Ibolya
jegyző